AnnonsElectrolux Professional AB

Ny bostad? Det beror på ekonomiskt stöd eller inte

3 maj 2024

En nyligen genomförd undersökning från SBAB avslöjar att en betydande andel föräldrar till barn under 18 år inte tror att deras barn kommer att kunna etablera sig på bostadsmarknaden före 30 års ålder utan ekonomisk hjälp. Denna oroande trend pekar på en ökande klyfta mellan dem som har tillgång till föräldrarnas ekonomiska stöd och dem som inte har det.

Av de 1 000 föräldrarna som intervjuades i undersökningen framkom det att de sparar i genomsnitt 680 kronor per månad och barn. Dock är detta sparande inte jämnt fördelat. Var tionde förälder uppgav att de inte sparar något alls, vilket väcker frågor om framtiden för deras barn.

Sammanfattningsvis indikerar SBAB:s undersökning en oroande trend med ökande ekonomiska klyftor mellan föräldrar som kan bidra till sina barns framtida bostadsköp och de som inte kan det. Foto: Adobe Stock.

Intressant nog visar undersökningen att föräldrar med äldre barn, i åldersgruppen 13–17 år, är mest pessimistiska. Endast 26 procent av dem tror att deras barn kommer att kunna köpa en bostad utan ekonomiskt stöd före 30 års ålder. Denna siffra ökar något bland föräldrar med yngre barn.

Det framkom också att nästan 4 av 10 föräldrar inte har något specifikt syfte med sitt sparande, utan planerar att låta barnet använda pengarna som de vill när de når 18 års ålder eller är mogna nog att ta ansvar för dem. Bland dem som har ett specifikt syfte är det vanligaste att spara för att underlätta för barnet att flytta hemifrån, följt av att spara för att barnet ska kunna köpa en bostad.

Sammanfattningsvis indikerar undersökningen en oroande trend med ökande ekonomiska klyftor mellan föräldrar som kan bidra till sina barns framtida bostadsköp och de som inte kan det. Denna situation betonar vikten av ekonomisk planering och sparande för barns framtid, även om det är ekonomiskt utmanande för många föräldrar.

 

Föregående artikel Lilla styrelsedagen – En dag som ni inte vill missa!
Nästa artikel Innergårdar är en rikedom i staden

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här