AnnonsMiele

Omförhandling av hyra för hyreslägenheter och upprättande av hyresavtal

Årlig hyresförhandling
Oavsett om föreningen har en eller flera hyresrätter kvar efter ombildningen så bör föreningen hyresförhandla årligen. Detta görs med Hyresgästföreningen eller direkt med hyresgästen beroende på antalet hyresrätter och om en förhandlingsordning med Hyresgästföreningen finns. Hyresförhandling bör göras årligen eftersom föreningen inte har rätt att göra stora hyreshöjningar pga. att hyresförhandling har uteblivit under flera år. Genomförs inte omförhandling korrekt och med en rimlig höjning kan hyresgästen komma att vända sig till Hyresnämnden.

Förhandlingsordning
Om det finns en förhandlingsordning så måste bostadsrättsföreningen gå genom Hyresgästföreningen och förhandla om ändrade villkor i hyresavtalet. Ett vanligt förekommande fel en bostadsrättsförening gör är att ta ut extraavgifter såsom avgifter för säkerhetsdörr och bredband från hyresgästen som inte är förhandlade om vilket kan innebära skadeståndskrav för hyresvärden.

Tillbaka till Styrelsesupport >>

  Kontakta Styrelsesupport


  Hjälp oss att bli bättre – gå med i Borätt Forums medlemspanel

  Dina åsikter, tankar, erfarenheter och kunskaper som styrelsemedlem i en bostadsförening är viktiga för oss på Borätt Forum. För att ytterligare öka vår kunskap och insikter om er bjuder vi nu in dig till vår medlemspanel.

  Vi hoppas du vill vara med!

  Anmäl dig här!

  Borätt Forum Rådgivning

  Borätt Forum Ekonomisk förvaltning