AnnonsElectrolux Professional AB

Omvandla oanvända utrymmen till nya lägenheter

15 aug 2023

Stigande räntor och minskad aktivitet inom byggsektorn öppnar upp möjligheter för bostadsrättsföreningar att omvandla lediga utrymmen till nya lägenheter, enligt bostadsrättsförvaltaren SBC. Det kan leda till sänkta boendekostnader.

De ökande räntorna sätter press på både bostadsmarknaden och bostadsrättsföreningarna, men samtidigt skapar de en gynnsam miljö för att omvandla tomma lokaler till nya lägenheter som kan erbjudas till försäljning, enligt SBC.

Omvandla oanvända utrymmen till nya lägenheter. Det genererar extra intäkter för föreningen. Lokalen på bilden har inte koppling till artikeln.

Många bostadsrättsföreningar överväger möjligheten att omvandla oanvända utrymmen, som exempelvis vindar eller tomma lokaler, till lägenheter. Denna strategi anses generellt vara fördelaktig för föreningarna eftersom det kan generera extra intäkter från försäljningarna och eventuellt leda till sänkta boendekostnader för medlemmarna. Om lokalerna redan är uthyrda måste föreningen dock noga överväga omvandlingen för att undvika att förlora hyresintäkter, påpekar David Jost, chef för projektledning och energi vid SBC.

Han noterar också att den nuvarande fasen med minskat bostadsbyggande skapar en fördelaktig situation för omvandlingsprojekt. Detta kan vara en lämplig tidpunkt att påbörja sådana projekt eftersom det finns utrymme för förhandlingsmöjligheter när det gäller priser och entreprenörer. Dessutom kan föreningar med eftersatt underhåll undvika potentiella problem med försäkringsbolag genom att ta itu med dessa frågor i samband med omvandlingsarbetet, förklarar han.

Föregående artikel Svårt att sälja – skäl till uthyrning?
Nästa artikel Förbered dig inför kraftiga regnfall

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här