AnnonsMiele

Ordförande knep fint avtal – flyttade

12 aug 2023

Tråkigt att behöva vänta till 2025 på att få tillgång till förrådet, säger föreningens ordförande Alexandra Lundvik

Bakom säkerhetsdörren med det bastanta låset döljer sig ett 15 kvadratmeter stort förråd. Perfekt som förråd för cyklar och barnvagnar för bostadsrättsföreningen, men tyvärr upptaget av en hyresgäst som verkar bli svår att bli av med. På gården står cyklarna och rostar.

Vi tar det från början. Bostadsrättsföreningen på centrala Kungsholmen bildades år 2020, när hyresgästerna i huset fick köpa sina lägenheter. Ordförande i styrelsen blir en företagare som bott länge i huset och som arbetat mycket med ombildningen.

En av hans åtgärder blev att säga upp hyresgästen till lokalen – den hyresgäst som en gång i tiden bekostade säkerhetsdörren.

Från den första juli 2020 hyr ordförandens eget företag lokalen bakom ståldörren. Villkoren är minst sagt generösa – årshyran sätts till 3945 kronor, utan indexering, fram till 30 juni 2025. Kontraktet ska enligt hyresavtalet sägas upp för omförhandling av hyran senast 9 månader innan avtalet löper ut, annars rullar det på. Avtalet ingicks med två styrelsemedlemmar som numera är avflyttade.

Ordföranden flyttar själv i december 2020.

Den nya styrelsen som tillträder upptäcker det extremt förmånliga avtalet av en slump. Det finns inte i digital form som föreningens övriga avtal utan sitter i en pärm där det lätt hade kunnat förbises.

Föreningens ordförande Alexandra Lundvik är själv jurist. Hon flyttade in i föreningen för två år sedan och vad således inte med när hyresavtalet ingicks.

– Jag tror inte att den här historien är unik. Det finns nog flera föreningar som sitter med Svarte Petter i form av oförmånliga avtal som är svåra att komma ur, säger hon.

Hon förklarar att ett sätt att gardera sig mot att hamna i situationen hade varit att hålla sig till föreningens syfte, som är klart uttryckt i stadgarna:

– Föreningens syfte är att upplåta bostadslägenheter och förråd till föreningens medlemmar. Det är inte att hyra ut förråd till företag. Avtalet borde alltså inte ha ingåtts med medlemmens företag utan med honom själv som privatperson – och det skulle självklart framgå av avtalet att hyresförhållandet skulle upphöra när medlemmen avflyttar.

Försöken att komma till tals med hyresgästen har inte varit framgångsrika.

– ­Styrelsen skickade ett brev. Svaret kom från en advokat som meddelade att all kontakt i ärendet hädanefter skulle gå genom denne. Argumentet att uthyrningen strider mot föreningens stadgar biter inte – avtalet är i lagens mening inte ogiltigt eftersom det ingicks med ett företag, säger hon.

Medlemmarnas cyklar står på gården.

Föreningen är verkligen angelägen om att få tillgång till förrådet. I dag står medlemmarnas cyklar på gården i ur och skur. För att komma ut på gatan behöver man dra cykeln genom portgången uppför en trapp och nedför en längre trappa ut på gatan. Det tänkta cykelförrådet ligger nära en källarutgång som man lätt kan göra tillgänglig.

Föreningen vill inte starta en tids- och arbetskrävande process mot hyresgästen som man dessutom riskerar att förlora.

– Men det känns riktigt tråkigt att behöva vänta ända till 2025 innan vi kan komma åt förrådet. Först när vi kan ordna ett ordentligt förråd för cyklar och barnvagnar slipper medlemmarna ta ut sina cyklar via portgången. Då kan vi renovera porten och trapphuset som i dag är väldigt slitna.

Föregående artikel Maximera tryggheten i din förening med styrelsesupport
Nästa artikel Ägde både hyres- och bostadsrätt i samma område

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här