AnnonsMiele

Otillräckliga avgiftshöjningar

18 dec 2023

Nästan 60 procent av de bostadsrättsföreningar (brf:er) som HSB förvaltar i Stockholmsregionen planerar att höja sina avgifter vid årsskiftet med cirka tio procent i genomsnitt. 

Johan Lindén – HSB Stockholm. Foto: Heléne Grynfarb.

Nu väntas avgiftshöjningar i sex av tio brf:er. Trots dessa planerade justeringar anser Johan Lindén, chef för strategisk förvaltning på HSB Stockholm, att de föreslagna höjningarna är otillräckliga med tanke på de förväntade kostnadsökningarna nästa år. Han uttrycker förvåning över att avgiftshöjningarna är relativt låga och betonar vikten av att bostadsrättsföreningar agerar förutseende för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi.

Tidigare under året hade HSB uppskattat att föreningarna skulle behöva höja avgifterna med cirka 50 procent, en bedömning som fortfarande står fast enligt företaget.

HSB Stockholm förvaltar den ekonomiska sidan för 85 000 bostadsrätter fördelade i cirka 680 bostadsrättsföreningar. Av dessa planerar över 400 föreningar att höja sina avgifter vid årsskiftet. Utmaningen ligger i att hantera kostnadsökningarna på ett sätt som säkerställer föreningarnas långsiktiga ekonomiska stabilitet.

 

Föregående artikel Vikten av en god sammanhållning
Nästa artikel Styrelseledamöter lurade brf på miljonbelopp

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här