AnnonsElectrolux Professional AB

Plastsortering minskar klimatutsläpp

12 feb 2022

Stena Fastigheter, Stena Recycling och Stockholm Exergi genomförde i höstas ett gemensamt projekt som gick ut på att sortera ut plasten från hushållsavfallet. Resultat: Koldioxidutsläppen minskade med 40 procent.

Stena Fastigheters bestånd om 191 lägenheter på Telefonplan, i södra Stockholm, valdes ut som pilotprojekt.

Syftet med projektet var att se om det går att ändra beteenden genom att informera om miljönytta, både avseende de fossila koldioxidutsläppen som uppstår vid förbränning av plast och vad som händer med plasten när den istället återvinns.

Inledningsvis gjordes en så kallad plockanalys för att få fram ett nollvärde för lägenheternas hushållsavfall. Därefter startade i

Föregående artikel Dags att söka stöd för klimatinvesteringar
Nästa artikel Malmös politiker pratar bostäder, myter om brandskydd punkteras och föreningsavgifter avhandlas. Nytt nummer av Borätt ute nu!

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här