AnnonsElectrolux Professional AB

Rejäl sänkning av elförbrukningen

19 dec 2022

Enligt elnätsföretaget Ellevio, med cirka 900 000 privatkunder, har svenska hushåll sparat mer 20 procent av den normala elkonsumtionen under oktober och november 2022. Allra bäst är kunderna i Bohuslän som sparat 25 procent.

Under höstmånaderna har de svenska hushållens insatser för att energieffektivisera och minska sin elanvändning gett imponerande resultat skriver Ellevio i ett pressmeddelande. Kulmen nåddes under oktober då elanvändningen bland Ellevios privatkunder minskade med i genomsnitt 21,5 procent, men ligger på ungefär samma nivå även under november.

Siffrorna ser snarlika ut i samtliga regioner och län, med lokala variationer. Mest är minskningen bland Ellevios kunder i Bohuslän, där den sammanlagda elanvändningen minskat med upp emot en fjärdedel – 25 procent, jämfört med föregående tre år. Därefter följer Skaraborg samt Örebro län. Enligt pressmeddelandet har även företag minskat sin  förbrukning under hösten men nedgången bland privatkunderna uppges vara större.

Minskningen är ett tydligt exempel på att människor i allt högre utsträckning engagerar sig i sin elanvändning, tar kontroll och gör förändringar som bidrar till bättre elekonomi och stabilare elförsörjningssystem, menar Jesper Liveröd, Presschef hos Ellevio. Insatserna innebär positiva effekter för både privatekonomi och elsystemet. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har sagt att om vi sänker elanvändningen i EU med tio procent kommer elpriset att stabiliseras.

Föregående artikel Sämre ränta trots högre rabatt
Nästa artikel Hushållens köpkraft försämras och bostadsbyggandet minskar kraftigt 

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här