AnnonsElectrolux

Rekordförsäljning för bostadsrätter 2021

11 jul 2022

Omsättning av försäljning bostadsrätter 2000 – 2021 (miljarder kronor) Källa: SCB

Under 2021 såldes det 125 900 bostadsrätter till ett sammanlagt värde av 350 miljarder kronor, vilket är det högsta genom tiderna. Medelpriset för en bostadsrätt i landet steg 10 procent, från 2,520 miljoner kronor år 2020 till 2,781 miljoner år 2021, allt enligt siffror från Statistiska Centralbyrån.

I de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) såldes det bostadsrätter för 266 miljarder kronor, vilket motsvarar 76 procent av det totala försäljningsvärdet. I Stor-Stockholm var den totala omsättningen 195 miljarder kronor. Det motsvarar 56 procent av den totala omsättningen i landet. För Stor-Göteborg var motsvarande siffror drygt 42 miljarder eller 12 procent, för Stor-Malmö drygt 28 miljarder eller 8 procent. Inte helt oväntat var medelpriset högst i Stockholm, 4 083 000 kronor, lägsta medelpriset var i Västernorrland, strax under en miljon.

Utveckling genomsnittspris för bostadsrätter 2000 -2021 (tusental kronor) Källa: SCB
Även ökat antal försäljningar 2021

Antalet försäljningar av bostadsrätter uppgick 2021 till 125 920, vilket är 8 837 fler än 2020. Mer än hälften (58 procent) av alla bostadsrättsförsäljningar ägde rum i något av de tre storstadsområdena. I Stor-Stockholm genomfördes 38 procent av affärerna, i Stor-Göteborg drygt 10 procent och i Stor-Malmö nästan 10 procent.

Källa: SCB

 

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här

Integritetsinställningscenter

Funktionella cookies

Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

Läs mer om hur vi använder cookies här

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Advertising

Analytics

Other