AnnonsElectrolux Professional AB

Rekordförsäljning för bostadsrätter 2021

11 jul 2022

Omsättning av försäljning bostadsrätter 2000 – 2021 (miljarder kronor) Källa: SCB

Under 2021 såldes det 125 900 bostadsrätter till ett sammanlagt värde av 350 miljarder kronor, vilket är det högsta genom tiderna. Medelpriset för en bostadsrätt i landet steg 10 procent, från 2,520 miljoner kronor år 2020 till 2,781 miljoner år 2021, allt enligt siffror från Statistiska Centralbyrån.

I de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) såldes det bostadsrätter för 266 miljarder kronor, vilket motsvarar 76 procent av det totala försäljningsvärdet. I Stor-Stockholm var den totala omsättningen 195 miljarder kronor. Det motsvarar 56 procent av den totala omsättningen i landet. För Stor-Göteborg var motsvarande siffror drygt 42 miljarder eller 12 procent, för Stor-Malmö drygt 28 miljarder eller 8 procent. Inte helt oväntat var medelpriset högst i Stockholm, 4 083 000 kronor, lägsta medelpriset var i Västernorrland, strax under en miljon.

Utveckling genomsnittspris för bostadsrätter 2000 -2021 (tusental kronor) Källa: SCB
Även ökat antal försäljningar 2021

Antalet försäljningar av bostadsrätter uppgick 2021 till 125 920, vilket är 8 837 fler än 2020. Mer än hälften (58 procent) av alla bostadsrättsförsäljningar ägde rum i något av de tre storstadsområdena. I Stor-Stockholm genomfördes 38 procent av affärerna, i Stor-Göteborg drygt 10 procent och i Stor-Malmö nästan 10 procent.

Källa: SCB

 

Föregående artikel Hälften av föreningarna har en festkommitté
Nästa artikel Östersunds Tingsrätt: betalning för bostadsrättsrenovering var en muta

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här