AnnonsElectrolux Professional AB

Så här kan föreningarna motverka bostadens värdeminskning

17 okt 2022

Bostadspriserna faller, boprisförväntningarna sjunker, räntan och avgifterna går upp. Vad kan föreningarna göra för att motverka bostadens värdeminskning?

De senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik som kom i förra veckan visade en prisnedgång på bostadsrätter på 7 procent de senaste tre månaderna.

Nu kan det vara läge att se över hyrorna för hyres-gästerna förutsatt att avtalen är på väg att löpa ut.

I veckan kom också en rapport från Swedbank där det framgår att banken tror på rejäla avgiftshöjningar, på hela 10 procent, i landets bostadsrättsföreningar under både 2023 och 2024.

Både räntehöjningar och avgiftshöjningar kan ge negativa effekter på en bostadsrätts värde. Samtidigt finns det enligt Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, flera åtgärder som föreningar kan genomföra för att förbättra bostädernas värde:

  • Se över föreningens intäktsströmmar. Utöver avgifterna kan det handla om hyresintäkter från butiker eller andra verksamheter i huset.
  • Nu kan det vara läge att se över hyrorna för hyresgästerna förutsatt att avtalen är på väg att löpa ut.

–Vårt råd är att värdera lokalen med hjälp av en sakkunnig värderingsperson för att se om det finns utrymme”, säger Therese af Jochnick, områdeschef för affärsområdet juridik på SBC. Ta gärna hjälp av en värderare.

  • Se till att inte hamna i ett läge där föreningen blir en oäkta förening. Det avgörs utifrån hur stor del av intäkterna som kommer från privatpersoner som är bostadsrättsinnehavare i föreningen och hur mycket som kommer från exempelvis företag som hyr in sig i lokaler i huset.
  • Satsa på underhåll för att hålla värdet i medlemmarnas bostäder uppe. Det kan handla om insatser för att hålla trapphus, gård och tvättstuga i trim. Slarv med underhåll kan dessutom leda till höga reparationskostnader och därför lyfts underhållsplanen fram som ett viktigt verktyg.

–Störst effekt på bostädernas värde är stambyte, våtrumsrenoveringar samt renovering av tak, säger Per Karlsson som är chef för affärsområdet Teknisk förvaltning på SBC. Bostadsspekulanter brukar också notera hur fasaden ser ut.

  • För att sänka energikostnaderna finns det en rad åtgärder som en bostadsrättsförening kan överväga som exempelvis att all belysning är närvarostyrd och av lågenergityp. Temperaturen i trapphuset kan eventuellt justeras och tätningslister runt fönster och dörrar ses över för att undvika energiförluster.
Föregående artikel Kulturhistoria höjer värdet på brf:en
Nästa artikel Allt fler byggstarter försenas eller ställs in

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här