AnnonsElectrolux Professional AB

Så trygga är stockholmarna

23 mar 2023

Butik, säljare och kund
Små vardagliga interaktioner mellan personer som inte känner varandra skapar en känsla av trygghet.

Fastighetsägarna Stockholm har i en ny rapport studerat stockholmarnas syn på trygghet och vad begreppet innebär.

Den visar att drygt 9 av 10 upplever personlig trygghet i allmänhet. Men visst är det många som stundtals upplever otrygghet. Här finns det stora skillnader beroende på ålder och kön:

36 procent av 15-30-åringarna uppger att de ofta eller alltid undviker en viss plats på grund av att de känner sig otrygga där. I åldersgruppen 61-75 år är det endast 20 procent som undviker platser på grund av otrygghet.

Hälften av alla män uppger att de känner sig mycket trygga på allmänna platser som parker, gångstigar, gator och torg, medan det bara är en fjärdedel av kvinnorna som känner sig mycket trygga i stort sett överallt.I rapporten och listas ett antal övergripande insikter om vad trygghet är.

Klottter
En plats att undvika? Yngre är mer benägna än äldre att undvika platser som de upplever som kusliga.
Trivsel och trygghet hör ihop

Den första insikten är att känslan av allmän trygghet främst förknippas med säkerhet, ekonomi och sociala relationer. Den personliga tryggheten förknippas med att kunna röra sig fritt, att kunna uttrycka sig fritt och att kunna vara sig själv.

Den andra insikten är att trivsel och trygghet hänger ihop. Känner du dig trygg så trivs du och trivs du tenderar du att känna dig trygg.

Hemkänsla skapar trygghet – platsen där du bor men även okända platser som liknar platsen där du bor ger en känsla av trygghet.

Mörker känns otryggt. Platser med god belysning ger trygghetskänsla.

Platser där det är liv och rörelse, öppna butiker och där det är lätt att orientera sig är centrala för trygghet och trivsel.

Rapporten visar också att de flesta av de svarande känner sig trygga i sin vardag.

Småprat ger trygghet

Av de som svarat bor 18 procent i innerstaden, och 82 procent i övriga delar av Stockholms län.12 procent bor i det som polisen klassar som utsatta områden.

I undersökningen har man också delat in de svarande efter interaktionsgrad, alltså hur mycket de svarande själva uppger att de interagerar med andra människor. Det kan handla om att hälsa när man möts, byta några ord med personer som man möter i vardagen, men som man inte känner. Forskarna brukar kalla det för Tunna band.

Fastighetsägarnas undersökning visar att personer med hög interaktionsgrad i vardagen upplever en högre grad av personlig trygghet än vad personer med låg interaktionsgrad gör och att de som har en hög grad av interaktion också uppfattar hemmet och närområdet mer positivt än vad personer med låg interaktionsgrad gör.

 

Föregående artikel Domen klar bfr:en ska betala 4 259 000 kr i markhyra
Nästa artikel Veckans fråga Vad är det bästa som din styrelse har gjort?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här