AnnonsElectrolux Professional AB

Så undviker du vattenskador

6 jul 2023

Om din bostadsrätt drabbas av en vattenskada kan du få hjälp från tre håll: din egen bostadsrätts-försäkring, från föreningen och från föreningens fastighetsförsäkring. Vattenskador uppstår oftast i kök eller i badrum. Orsaken kan vara diskmaskiner eller golvbrunnar som har läckt eller bristfälliga yt- och tätskikt.

Observera dålig lukt. Dålig lukt kan vara ett tecken på mögelbildning. Foto: Adobe Stock.

Installera en vattenfelsbrytare. En vattenfelsbrytare varnar och kan automatiskt stänga av vattnet vid läckage.

Använd tvätt- och diskmaskinen på rätt sätt. Kör dem endast när någon är hemma och vaken. Installera läckageskydd.

Kontrollera rören. Inspektera rören under diskbänk och handfat då de ibland kan läcka obemärkt.

Installera vattenlarm. Placera larmet på dolda ytor där risk för läckage finns, som under diskmaskinen, i diskbänksskåpet eller vid golvvärmecentralen. Larmet kommer att utlösas vid läckage.

Stäng alltid av huvudvattenkranen när du reser bort. En stor vattenskada kan medföra betydande kostnader och ta månader att åtgärda.

Kontrollera huvudvattenkranen. Kontrollera huvudvattenkranen med jämna mellanrum för att säkerställa dess funktion. Om du har en äldre kran, överväg att byta ut den innan den börjar läcka. Se till att alla i familjen vet var huvudvattenkranen sitter och hur man agerar om en läcka skulle uppstå.

Observera dålig lukt. Dålig lukt kan vara ett tecken på mögelbildning.

Rengör golvbrunnen. Rengör golvbrunnarna i badrum och källare med jämna mellanrum.

Var uppmärksam på fuktfläckar. Kontrollera om det finns fuktfläckar i tak och på väggar och åtgärda orsaken omedelbart.

Föregående artikel Grannar – det retar vi oss mest på
Nästa artikel Amortera mera eller spara på börsen – det är frågan

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här