AnnonsMiele

Sju svåra år väntar

15 dec 2023

I en nyligen publicerad rapport varnar byggbolaget Veidekke för allvarliga konsekvenser av den ekonomiska svängningen i den svenska samhällsbyggnadssektorn. Slakt i småhusbranschen, osålda bostadsrättsprojekt och höga hyror som gör nybyggda bostäder svåra att hyra ut är några av de synliga tecknen.

Lennart Weiss betonar att byggkollapsen kommer att bli en allvarlig broms för den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, pekar på riskerna och förutspår sju svåra år för bostadsbyggandet. Han betonar att byggkollapsen kommer att bli en allvarlig broms för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Det förväntas påverka tillväxten för industri- och tjänsteföretag, BNP-tillväxten och den samhällsekonomiska utvecklingen. Rapporten, sammanställd med analysföretaget Evidens, spår sju svåra år för bostadsbyggandet, och Weiss tror inte att en möjlig räntevändning nästa år kommer att påverka denna kalkyl.

Rapporten bygger på huvudscenariot som bankerna förutser. Weiss ser få alternativ för att vända utvecklingen på kort sikt utan kraftfulla politiska åtgärder. Med en tvåårig genomförandeperiod för byggprojekt når man snabbt upp till sju år. Weiss oroar sig också för att kommunerna, trots stora industriinvesteringar, kan hamna i en besvärlig situation om arbetskraften blir tillfällig på grund av bostadsbristen.

Finansiella problem står i vägen för byggandet:

  1. Många planerade projekt är i dag olönsamma.
  2. Svårt att få lång finansiering till bra villkor.
  3. Ökade krav för kreditivfinansiering, särskilt gällande säljgrad.
  4. Hushållen har svårt att få lånelöfte för nyproduktion.

Bostadsprisfall till 2015 års nivåer, en 50-procentig ökning av byggkostnader och minskade hushållslöner skapar förändrade förutsättningar för bostadsbyggandet. Marknadsdjupet, andelen hushåll med ekonomiska förutsättningar att efterfråga nybyggda bostäder, har halverats på några år. Weiss argumenterar för att upprätthålla nödvändigt bostadsbyggande kräver politiskt stöd, antingen till hushållen eller producenterna.

Läs hela rapporten här

Källa: DI

 

 

Föregående artikel Undvik att hyra ut till bordeller
Nästa artikel Viktigt vid renovering och om- och nybyggnation

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här