AnnonsElectrolux Professional AB

Skillnader mellan inre och yttre reparationsfond

13 jul 2023

Läsare som har gått igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning har kanske stött på begreppet reparationsfond. Det finns både en inre och en yttre reparationsfond och vi ska nu förklara skillnaderna mellan dem.

Den inre reparationsfonden är ett äldre system där varje lägenhetsinnehavare fick en summa pengar för att renovera sin lägenhet, till exempel 25 000 kronor. Genom att kontakta fastighetsägaren kunde man få reda på hur mycket pengar som fanns i ens reparationsfond. Om det fanns pengar kunde de användas till renoveringar.

I en årsredovisning kan du stöta på begreppet ”inre reparationsfond”. Den inre reparationsfonden är en äldre modell där medlemmar fick en specifik summa pengar för lägenhetsrenoveringar.

Idag är det ovanligt att föreningar fortsätter sätta in nya pengar i den inre reparationsfonden, eftersom det betraktas som föråldrat. En bostadsrättsförening behöver inte spara pengar åt sina medlemmar, även om vissa föreningar fortfarande avsätter en del av månadsavgiften till den inre reparationsfonden. Detta blir dock alltmer sällsynt, och det förväntas att detta system kommer att försvinna inom de närmaste tio åren.

Det är dock viktigt att notera att även om det finns en inre reparationsfond betyder det inte att pengarna faktiskt finns. Ofta saknas separata bankkonton för dessa pengar, och ibland finns inte ens korrekta uppgifter om fondens tillgångar.

När det gäller den yttre underhållsfonden blir det ännu mer otydligt. Pengarna i denna fond är avsedda för föreningens fastigheter, såsom fasadrenovering, stambyte och andra underhållskostnader. Trots namnet innehåller fonden faktiskt inga riktiga pengar. Istället handlar det om en bokföringsmässig överföring mellan fritt och bundet eget kapital. När pengar tas ut från den yttre underhållsfonden minskar skulden i den posten men ökar i det balanserade resultatet. Denna mekanism används för att jämna ut underhållskostnaderna över tid.

Hur mycket som ska överföras till fonden bestäms enligt stadgarna och beslutas formellt på årsstämman baserat på styrelsens förslag. Tidigare brukade 0,3 procent av taxeringsvärdet vara en standard för minsta avsättning. På senare tid har detta ersatts av att använda en underhållsplan för att avgöra hur mycket föreningen behöver spara varje år.

Sammanfattningsvis är den inre reparationsfonden en äldre modell där medlemmar fick en specifik summa pengar för lägenhetsrenoveringar, medan den yttre underhållsfonden är en bokföringsmässig åtgärd för att hantera föreningens underhållskostnader.

Föregående artikel Allt svårare för förstagångsköpare att ta sig in på marknaden
Nästa artikel Föreningen tvingas renovera sina gamla fönster – ett kostsamt projekt

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här