AnnonsMiele

Skyfallskada – vilka försäkringar gäller?

9 aug 2023

Regnvatten som tränger in utifrån kan ge stora skador Foto: Santosh Kumar

Regnet öser ner och hittar vägar in i fastigheten. Otäta tak och balkongdörrar ger skador på tak och golv. Baksug i dagvattensystemet gör att vatten bubblar upp i källarens golvbrunnar. Vatten kan också rinna rakt in från en översvämmad gård eller gata. Vilka försäkringar gäller och är ansvaret föreningens eller medlemmens?

Ja, det beror på orsaken till att vattnet har kommit in, och var vattenskadan har uppstått.

Mikael Hellberg, försäkringsjurist på Bolander&Co förklarar att skada som beror på att vatten tränger in genom tak och väggar inte ersätts genom fastighetsförsäkringen.

Det beror på att fastighetsförsäkringen inte täcker skador som beror på felaktiga konstruktioner eller bristande underhåll.

Vid skyfall, det vill säga om det kommer minst 1 millimeter per minut eller 50 millimeter regn på ett dygn, kan det kommunala dagvattensystemet bli överbelastat. Då händer det att det blir ett sådant tryck i systemet att  vatten bubblar upp genom golvbrunnar. Det kan också hända att vatten rinner rätt ner från gatan eller gården genom källardörrar eller fönster.

– När vatten via markytan kommer in genom vanliga öppningar, som dörrar och fönster eller om det tränger upp ur avloppsledningar gäller fastighetens försäkring, säger Mikael Hellberg.

Då kan föreningen få ersättning för förstörda golv, utrustning som tvättmaskiner och liknande. Om medlemmar eller hyresgäster förvarar saker i källaren som blir förstörda är det vars och ens egen hemförsäkring eller företagsförsäkring som täcker skadan.

I många kommuner är underhållet av vatten- och avloppsystemen eftersatt.
– En bostadsrättsförening kan rikta ersättningskrav mot kommunen för exempelvis självrisk om man bedömer att skadorna beror på brister i kommunens tekniska system.

Men fastighetsägare har också ett ansvar. Det gäller att hålla den egna fastigheten i trim för att hindra vattnet att komma in.

– Om dräneringen är dålig, dagvattenbrunnar orensade eller om man på annat sätt medverkat till att skadan inträffat kan ersättningen från försäkringen sättas ner, i vissa fall till noll, säger Mikael Hellberg.

Föregående artikel Möt Borätt forums partner CLS Elektronik: ”Kommunicera enkelt med boende”
Nästa artikel Favorit i repris: Sätt rätt avgift

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här