AnnonsElectrolux Professional AB

Snart öppnar ansökningsperioden för gröna och trygga samhällen

22 apr 2021

Ansökningsperioden för stödet ”gröna och trygga samhällen” närmar sig. Fastighetsägare och tomträttsinnehavare som har en fastighet i ett område med socioekonomiska utmaningar och planerar att upprusta utemiljöer med stadsgrönska kan söka stödet.
Den 15 januari i år trädde förordningen om stöd för gröna och trygga samhällen i kraft. Boverkets stöd kan sökas av kommuner, andra fastighetsägare och tomträttsinnehavare. Men även andra som fått tillstånd av antingen fastighetsägaren eller tomträttsinnehavaren. Men vad innebär egentligen stödet? Och varför behövs det? Borätt Forum har pratat med Boverkets jurist Paulina Dawody.
– För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är det viktigt att natur- och grönområden i städer och tätorter ökar och utvecklas. Tillgång till stadsgrönska, såsom parker och gröna ytor i närheten av bostaden behövs för människors välbefinnande, säger hon och fortsätter.
– Stöd får ges för att genomföra åtgärder som innebär att stadsgrönska eller ekosystemtjänster ökar eller utvecklas i eller i anslutning till områden med socioekonomiska utmaningar och som främjar syftet med stödet. Åtgärderna ska vara till nytta för allmänheten utan krav på någon särskild motprestation. Med stadsgrönska avses exempelvis naturmark, parker, alléer, träd och buskage.

Områden med socioekonomiska utmaningar

Men hur vet man om man bor i ett område med socioekonomiska utmaningar? Är man som fastighetsägare eller tomträttsinnehavare osäker på om ens fastighet ligger i ett område med socioekonomiska utmaningar kan man därför skicka in uppgift om fastighetsbeteckning och kommun till Boverket.
Under 2018 kunde man vid två tillfällen söka ett bidrag för grönare städer. Stödet för gröna och trygga samhällen är en fristående fortsättning på det tidigare bidraget.
LÄS ÄVEN: Två bostadsrättsföreningar nominerade till Solenergipriset

Vad skiljer det nya stödet mot det tidigare? 

– Skillnaden mellan det tidigare bidraget för grönare städer och stödet för gröna och trygga samhällen är att stödet för gröna och trygga samhällen riktar sig till områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att utveckla dessa områden i en grön och hälsofrämjande riktning samt bidra i arbetet med att nå god bebyggd miljö. Stödet syftar även till att skapa trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer.

Hur många sökte det tidigare bidraget gröna städer? 

– Under den första sökomgången kom det in 95 ansökningar, varav 50 beviljades. Under den andra sökomgången kom det in 100 ansökningar, varav 43 beviljades.

Några förutsättningar för att få stöd
  • Stödet får endast ges för åtgärder med en totalkostnad om minst 200 000 kronor
  • Åtgärderna får inte påbörjas innan ansökan om stöd kommit in till Boverket
  • Åtgärderna ska vara slutförda inom två år från beslutsdatum för beviljat stöd

Sökperioden pågår mellan den 3 och 31 maj.

Föregående artikel Regeringen vill stänga Bromma flygplats – kan bli bostäder
Nästa artikel Regeringen vill ändra reglerna för andrahandsuthyrning

1 Kommentar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här