AnnonsElectrolux Professional AB

Stämman bestämmer om arvodets storlek

15 feb 2023

Får jag betalt om jag sitter med i styrelsen? Vem bestämmer summan? Ett beslut om arvoden tas på föreningsstämman. Där kan man också fatta beslut om principer för andra ekonomiska ersättningar.

Arvodesfrågan är förstås en viktig fråga varje årsstämma. Det finns inga bestämmelser som styr arvodenas storlek och dess fördelning. Vad är rimligt? Det är stämman som beslutar om arvodets storlek.

Är det skillnad mellan stora och mindre föreningar vad gäller arvodet?

-Det vanligaste är att styrelsen får ersättning i form av ett eller några prisbasbelopp beroende på föreningens storlek, säger Linn Gilbertsson, Borätt Forum Styrelsesupport. Foto: Adobe Stock

– Föreningens storlek brukar avgöra vad medlemmarna anser är rimligt, det vill säga, en större förening kräver mer arbete än en mindre men sen beror det också på hur mycket styrelsen gör. En egenförvaltad förening kräver ju mycket arbete av en styrelse även om den är liten, säger Linn Gilbertsson, Borätt Forum Styrelsesupport.

Utifrån vilka kriterier bestäms arvodet?

–Beräkningsgrund ser väldigt olika ut för olika föreningar. Det vanligaste är att styrelsen får ersättning i form av ett eller några prisbasbelopp beroende på föreningens storlek. Men det finns föreningar där styrelsen inte får något arvode, att styrelsen får gå ut och äta en god middag, ersätts med viss kr per styrelsemöte eller att ordförande får ett större belopp än övriga styrelse.

Är det olika arvoden för olika poster?

–Det kan det vara. Vanligast är ett fast arvode som styrelsen har fritt att fördela inom sig och då kan de besluta att ge mer till de ledamöter som varit mer aktiva.

 

Föregående artikel Allt fler ansöker om skuldsanering
Nästa artikel Flexibel modell gör hyresgäster till ägare

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här