AnnonsMiele

Stölderna ökar på byggarbetsplatserna

8 jun 2023

Stölderna på byggarbetsplatserna har återigen ökat, trots den tillfälliga minskningen under pandemin när gränserna var stängda. Byggbranschen fruktar att nedgången endast utgjorde en kortvarig avvikelse från den övergripande trenden.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå), som sammanställts av branschorganisationen Byggföretagen, anmäldes det förra året 4 707 inbrottsstölder på byggarbetsplatser runt om i landet. Detta innebär en ökning med nästan 200 anmälningar jämfört med föregående år.

Stölderna på byggarbetsplatserna ökar igen, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Vanliga stöldgods är dyrare verktyg och maskiner. Foto: Adobe Stock.

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen, uttrycker sin djupa oro över den återkommande ökningen av stölderna. Många av de anmälda stölderna har inträffat utan att det skett några inbrott. Detta skulle kunna indikera att det är interna tjuvar med tillgång till byggplatserna som är ansvariga. Det är en spekulation, men enligt Rasmusson är det inte uteslutet att så är fallet.

Vanliga stöldgods är dyrare verktyg och maskiner. För att motverka stölderna föreslår Byggföretagen åtgärder som inkluderar följande:

  1. Polisen behöver tilldelas fler resurser för att långsiktigt bekämpa stöldligor.
  2. Förbättrad samordning genom Europol krävs för att effektivt kunna motverka ligorna på lång sikt.
  3. Det behövs en mer strategisk övervakning av hamnar och andra utvägar för stöldgodset.
  4. Åklagare och domstolar bör bli ännu bättre på att bedöma om enskilda stölder är en del av organiserad brottslighet.
  5. Det bör tillsättas en särskild åklagare med kompetens inom stöldligornas tillvägagångssätt.

Byggföretagen hoppas att dessa åtgärder kommer att bidra till att minska stölderna på byggarbetsplatser och förhindra att organiserad brottslighet får fäste inom branschen.

Föregående artikel Bopriserna kan falla ännu mer
Nästa artikel Veckans fråga: Bästa/sämsta revisorn?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här