AnnonsMiele

Styrelseenkät 2023 – ekonomi i topp

23 jul 2023

För tredje året har vi på Borätt forum genomfört vår stora styrelseenkät. Årets resultat visar att ekonomin och konsekvenserna av de ökande kostnaderna är de helt dominerande frågorna i styrelserummen runt om i brf-Sverige.

På frågan om föreningen påverkas mycket eller väldigt mycket av det ekonomiska läget var det bara 10 procent av panelmedlemmarna som svarade ja 2021 och 2022, men i år har det tagit ett rejält skutt upp och landar på 40 procent. Detta påverkar ju förstås också föreningarnas planer på att höja årsavgiften. 2021 tänkte 33 procent höja, 2022 46 procent och i år är det över 60 procent som tänker höja sin avgift.

Vikten av att ha en tillräckligt lång teknisk underhållsplan är något vi skrivit mycket på Borätt forum. Men än är det en bra bit kvar innan de flesta föreningar har en plan som sträcker sig 50 år fram i tiden. Trenden är svagt uppåtgående, 2021 var det 18 procent, 2022 25 procent och i år 28 procent. Det är heller ingen ljusning när det gäller rekryteringen till styrelsen, mer än 60 procent av de svarande menar att det är svårt att rekrytera, 16 procent menar är det är väldigt svårt och nästan 8 procent har kryssat i alternativet ”näst intill omöjligt”. Om vi tittar närmare på några av de nya frågor som lagts till i årets enkät kan vi se att trots lagkravet i nya skärpta bostadsrättslagen är det bara cirka 27 procent som gjort de nödvändiga uppdateringarna av sina stadgar. Däremot är
det ju glädjande att 40 procent av föreningarna planerar att genomföra utbildningar.

Mycket talar ju för att kraven på en brf-styrelse kommer att öka med tanke på frågor som energi, miljö, digitalisering, ett tuffare ekonomiskt klimat och allt fler regler och lagar att hålla koll på. IT och IT-säkerhet blir allt viktigare, på frågan om stärkt IT-skydd har antalet föreningar fördubblats, från 10 till 20 procent. Men den stora majoriteten,
cirka 75 procent, har inte tagit några ytterligare steg i den här frågan. Den viktigaste framtidsfrågan för föreningarna är förstås ekonomin, och den blir allt viktigare, 2021 50 procent, 2022 61 procent och i år 73 procent. Andra faktorer som exempelvis boendemiljön
trygghet, eller miljö/klimat har tappat rejält som den viktigaste framtidsfrågan.

Vi vill också passa på att tacka alla som varit med och tyckt till under våra första tre enkäter. Vi hoppas också att fler ska delta i vår styrelsepanel. Så anmäl er gärna till vår styrelsepanel via vår hemsida – borattforum.se. Se filmen om årets styrelseenkät på vår Youtube-kanal, Borätt forum play.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här

Integritetsinställningscenter

Funktionella cookies

Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

Läs mer om hur vi använder cookies här

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Advertising

Analytics

Other