AnnonsMiele

Styrelseutbildning, skador och störningsärenden

Bostadsrättsföreningar består av människor och kåkar och tyvärr kan det hända att något går snett för någon av dessa parter. I denna utbildning går vi igenom vad som gäller vid skador, ansvarsfördelning och vad föreningen ansvarar för vid olika typer av skador.

Störningsärenden upplevs som väldigt påfrestande för de som drabbas men även för den styrelse som behöver hantera störningen.

Vi går igenom vad som krävs för att något ska klassificeras som en störning och vilka olika åtgärder en styrelse kan bli tvungna att vidta.

Styrelseutbildningen är individuell och anpassad efter er styrelses behov.

Kontakta oss nedan för att boka in datum och tid som passar er styrelse. Utbildningen kan hållas  digitalt eller i våra lokaler i Johanneshov.

    Anmälan utbildning - digital

    Kalender:

    Borätt Forum Styrelsesupport 

    Borätt Forum Rådgivning

    Borätt Forum Ekonomisk förvaltning