AnnonsMiele

Svensk bomarknad sämst i Norden

15 jun 2023

fasader
Det behöver byggas mer i Sverige och Norge. Finland har hållit högre byggtakt ävengenom sämre tider, och bomarknaden fungerar förhållandevis väl.

Nära hälften av svenskarna, 47 procent, anser att bostadsmarknaden fungerar illa, och  anser att det är svårt att komma in på marknaden

Det framgår av JMs boendebarometer. I både Sverige och Norge ökar missnöjet med bostadsmarknaden. I Finland anser bara 12 procent att bostadsmarknaden inte fungerar bra.

I Norge är det allt fler, 29 procent,  som menar att boendemarknaden inte funkar, och 45 procent tycker att det är svårt att komma in på marknaden.

Följderna av bristerna på bostadsmarknaden blir att många får svårt att flytta. Den vanligaste anledningen att man vill flytta, oavsett land, är att man vill minska boendekostnaderna, den näst vanligaste att inte flytta är  i Sverige och Finland är att tillgången på bostäder inte varit tillräcklig. Ungefär var åttonde (13 procent) svensk har av olika anledningar önskat, men inte kunnat, flytta det senaste året. Bland dessa uppger en tredjedel (33 procent) att tillgången på bostäder inte har varit tillräcklig på platsen dit de velat flytta.

JM lanserar ett antal förslag för att förbättra marknaden:

  1. Effektivisera plan- och tillståndsprocesser  Lagstiftningen inom Norden gällande bostadsbyggande bör harmonieras.
  2. Hållbarhet. Initiativ för att sänka trösklarna för att producera och köpa bostäder måste inkludera hållbarhetsaspekten.
  3. För att öka rörligheten på bostadsmarknaden i Sverige behövs politiska reformer. Sänk amorteringskrav . Inför startlån
  4. Ta bort reavinstskatten i Sverige under en begränsad tid.

I Finland är det bara 13 procent som tycker att det är för svårt att komma in på den finska bostadsmarknaden, även om siffran är något högre jämfört med föregående år.

En anledning till den lägre siffran i Finland är just tillgången på bostäder. I Finland har man haft en hög byggtakt länge

– I Finland finns det en större balans i proportionen mellan bostäder och efterfrågan, menar JM Finlands VD Markus Heino. Den långsiktiga statistiken visar till exempel att det har byggts fler bostäder i huvudstadsregionen här jämfört med Stockholm- och Osloregionerna. Även om byggandet har gått ned i vissa ekonomiska svackor så har det ändå fortsatt byggas i Finland, säger han i ett pressmeddelande.

JM efterlyser större harmonisering mellan de nordiska länderna.

– Att lagstiftning och standarder gällande bostadsbyggande skiljer sig åt mellan de nordiska länderna bidrar till högre byggkostnader. Vi uppmanar de nordiska bostadsministrarna och myndigheterna att arbeta för en ökad harmonisering av lagstiftningen gällande bostadsbyggande, säger JM:s vd Johan Skoglund.

Föregående artikel Byggfusk Sverige: Föreningar larmar om farliga fel
Nästa artikel Hålla koll på panter

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här