AnnonsElectrolux Professional AB

Tomträttsuppropet tar kampen mot skenande avgälder

30 mar 2021

Höga tomträttsavgälder och svårigheter att friköpa marken. Så kan det ut för de som har tomträtt i Stockholm. För att ta kontroll över utvecklingen och förbättra situationen för de bostadsrättsföreningar som har tomträtt bildades den ideella föreningen Tomträttsuppropet.
I Stockholm finns det över 2000 tomträtter. Bland huvudstadens drygt 3500 bostadsrättsföreningar har fler än 1500 av dem tomträtt, vilket är omkring 40 procent. Då staden äger marken betalar de en tomträttsavgäld. Under 2020 betalade bostadsrättsföreningarna med tomträtt i Stockholm stad över 500 miljoner kronor i avgälder till staden.

”Skulle vilja ha en diskussion med politikerna”

För att ta upp kampen mot de kraftigt stigande priserna har den ideella föreningen Tomträttsuppropet, där medlemmarna är bostadsrättsföreningar, bildats. Vem som representerar bostadsrättsföreningen, är enligt Claes Kjellander, upp till bostadsrättsföreningen själv. Antingen är det en styrelsemedlem, eller så är det en annan boende som tillsats på styrelsens uppdrag.
Tillsammans vill Tomträttsuppropet få till en förändring av hur Stockholm Stad hanterar tomträtter för bostadsrättsföreningar. Vidare vill de få möjligheten att vara med och få kontroll över den framtida utvecklingen av avgälderna och möjliggöra friköp av marken.

Tomträttsuppropet
Claes Kjellander, ordförande i brf Hamnvakten.

– Den fjärde februari hade vi möte med drygt 40 andra föreningar och kunde vi starta Tomträttsuppropet, säger Claes Kjellander, ordförande i bostadsrättsföreningen Hamnvakten på Södermalm.
Tomträttsfrågan är en av de allra viktigaste påverkans frågorna för HSB Stockholm. Och enligt HSB har problemen med höga avgälder pågått i flera år. Svårigheterna för bostadsrättsföreningarna har ökat i takt med att markpriserna har ökat. Därför välkomnar de Tomträttsuppropets initiativ för att förbättra bostadsrättsföreningarnas situation.
Första steget för Tomträttsuppropet blir att få de fyra föreningar som var med och startade föreningen att börja arbeta gemensamt. Hur många av de 40 andra föreningarna som kommer vara med framåt återstår att se.
LÄS ÄVEN: Byggfusk risk på överhettad marknad

”Skiljer sig lika mycket som hos oss”

Från millennieskiftet fram till 2010 följdes KPI, konsumentprisindex, och tomträttsavgälderna åt för BRF Hamnvakten. Sedan dess har avgälderna skjutit i höjden medan KPI inte växt på i samma hastighet.
– I vår förening så har avgälderna har ökat med 300–400 procent medan KPI har ökat med 45 procent, säger Claes Kjellander, och fortsätter.
– Min gissning är att om du jämför med andra föreningar i Stockholm och på Södermalm så skiljer sig avgälderna och KPI ungefär lika mycket som hos oss.

Varför har du jämfört KPI med tomträttsavgälderna?

– Jag har egentligen två poänger med det. Den första är att realavkastningen jämförs med KPI och den andra är att nästa alla kostnader drivs av KPI. Grunden är att KPI är som en måttstock på kostnader i samhället, säger han.
Vidare säger Claes Kjellander att avgälden är nästan lika hög som hela den löpande driften av föreningen. Han är medveten om att tomträttsavgälderna är en stor intäktskälla för staden och en viktig del i den kommunala budgeten. Men trots det står han fast vid sin åsikt.
– Priserna är för höga, säger han.

Föregående artikel Så undviker du problem med GDPR vid digitala möten
Nästa artikel Vad hände med bostadsrättsutredningen?

1 Kommentar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här