AnnonsMiele

Styrelsesupport hjälper er med upprättande och uppsägning av lokalhyresavtal samt omförhandling av gällande hyresavtal för kommersiella lokaler

Avtal för lokaler kan vara utformade på olika sätt och ha en mängd olika villkor och bilagor och det finns en del saker för styrelsen att ha koll på för att följa den gällande lagstiftningen.

 • Hyresperiod
  Förlängningstid och uppsägningstider regleras i ”Hyreslagen” Jordabalken 12 kap. De flesta lokalavtal har en hyresperiod på mer än nio månader och då gäller en uppsägningstid om minst nio månader om inte längre uppsägningstid är avtalad.
 • Omförhandla
  När styrelsen vill omförhandla hyresvillkoren måste uppsägningen delges lokalhyresgästen innan uppsägningstiden börjar löpa. Det kan vara bra att använda sig av en delgivningsman för att tillse att hyresgästen delges handlingarna på korrekt sätt. De nya villkoren måste även tydligt framgå i uppsägningshandlingen. Om det inte görs i rätt tid så är det för sent och föreningen får vänta till nästa tillfälle kommer.
 • Besittningsskydd
  Till skillnad från bostadshyresgäster har en lokalhyresgäst inget direkt besittningsskydd. Det skydd som istället finns är rätten att få skadestånd. Om föreningen säger upp hyresgästen för avflytt av en anledning som ej är giltig eller om föreningen begär en hyra som överstiger marknadshyran kan föreningen bli skadeståndsskyldig.
 • Marknadshyra
  Det kan vara svårt för styrelsen att avgöra om befintlig lokalhyra, eller en ny lokalhyra, ligger på rätt nivå. Ett tips är då att anlita en lokalmäklare som kan göra en värdering av marknadshyran för den specifika lokalen.
 • Indexbilaga
  Är något som kan vara bra att ha på ett lokalavtal, då detta ger ett indextillägg på hyran som årligen höjs. Tänk dock på att avtalet måste ha en hyresperiod och en förlängningstid på minst tre år för att index ska kunna tillämpas på avtalet.
 • Fastighetsskatt
  Lokalavtalet kan ha en bilaga som reglerar om hyresgästen ska betala fastighetsskatt till föreningen.
 • Användningsområdet
  En av de saker som är viktiga att reglera i hyresavtalet är användningsområdet. Om hyresgästen ska bedriva butik i lokalen, så bör det specificeras mer exakt vilken typ av butik som ska bedrivas t.ex. bokhandel.

Kontakta oss för mer information:

  Kontakta Styrelsesupport


  Vilka är Styrelsesupport?

  Så hanterar du vattenskadan rätt

  Vattenskador i föreningen leder ofta till mycket arbete och problem. När de inträffar står styrelse och medlemmar inför en rad akuta och svårlösta frågor av både praktisk, försäkringsteknisk och juridisk art.

  Läs mer här:

  Borätt Forum Rådgivning

  EMD – Energi, Miljö och Digitalisering

  EMD, energi, miljö & digitalisering av fastigheter är just nu stora utmaningar för landets fastighetsägare och kommer att vara under de närmaste åren.