AnnonsElectrolux Professional AB

Utnyttja er fastighets fulla värde

14 maj 2023

En styrelse har ansvar att värna om föreningens ekonomi och se till att hyror och avgifter följer kostnadsutvecklingen. Därför kan det vara hög tid att se över föreningens avtal.

– Vi kommer i kontakt med många föreningar som med god anledning misstänker att hyresnivån för deras avtal om garage-, parkeringsplatser och förråd ligger långt under en marknadsmässig nivå, berättar Christopher Larsson på Storholmen Kundsupport. Ofta har
dessa föreningar inte höjt sina hyror på väldigt många år.

Se över möjligheten att omförhandla avtalen om lokaler, p-plats, garage och förråd.

Avgiftshöjningar ligger ofta nära till hands, men färre ser över möjligheten att
omförhandla avtalen om lokaler, p-plats, garage och förråd. Alla bostadsrättsföreningar kan omförhandla sina hyresnivåer, så länge omförhandlingen sker på ett formellt riktigt sätt.

– För att kunna omförhandla avtalen måste en uppsägning ske, där bostadsrättsföreningen samtidigt upplyser om de nya eller uppdaterade villkor som krävs för att förlänga hyresförhållandet, säger han.

Uppsägningen behöver delges, och särskild hänsyn ska även tas till Jordabalken i utformningen av meddelandet om uppsägning, då det annars kan innebära att uppsägningen ej är giltig. Det nya avtalet ska bifogas tillsammans med uppsägningen.

– Det finns en möjlighet vid omförhandlingen förtydliga villkoren i de avtal som kommer att gälla framöver, och avtalet bör därför gås igenom noggrant innan skarp version fastställs, berättar han.

Men hur pass lönsamt kan det vara för en förening att ge sig in i en omförhandling? Christopher Larsson berättar om en av de föreningar de hjälpt igenom processen.

– Föreningen hade inte höjt sina hyror för sin utomhusparkering och sina förråd på ett antal år. Under hösten 2022 började styrelsen med anledning av de ekonomiska läget att diskutera en möjlig höjning av avgiften med 25 procent.

Föreningen har ett stort parkeringsområde, och cirka 20 extraförråd. För att genomföra hyreshöjningen påbörjade föreningen en omförhandling av de befintliga avtalen. I många fall tar föreningen hjälp genom att anlita en förvaltare för att genomföra
omförhandlingen på uppdrag av styrelsen. Det är centralt att allt genomförs på
rätt sätt.

– Det finns lagar som styr hur uppsägning måste göras och det är viktigt att det
görs på ett korrekt sätt, annars riskerar föreningen att de nya villkoren inte kan träda i kraft, eller i värsta fall ett skadestånd till hyresgästen, säger han.

Inför omförhandlingen tog styrelsen in en offert för tjänsten och sedan gjordes
en kalkyl för att beräkna kostnadsåtervinningen av att investera i en omförhandling. I det här fallet kunde föreningen konstatera att återbetalningstiden var på bara några månader.

– Omförhandlingen genomfördes enligt konstens alla regler, och föreningen kommer att kunna höja sina intäkter med drygt 30 000 kr per månad i samband med att de nya avtalen träder i kraft, och även ett villkor avtalet som innebär att hyran kan höjas med upp till 3 procent årligen utan att omförhandla igen, avslutar Christopher Larsson.

Föregående artikel Vikten av ett bra styrelsearbete
Nästa artikel Föreningen gick i konkurs och innehavaren fick skadestånd

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här