AnnonsElectrolux Professional AB

Vackra ord – usel kontroll

7 maj 2024

Bygg Byggarbete
Allt ser bra ut på pappret, men verkligheten kan vara en annan. Foto: Nyhetsredaktionen

Hur kan det gå så fel? Borätt forum har tittat lite närmare på Riksbyggens brf Dunungen på Backaplan i Göteborg som stod färdigt i början på maj 2023. Byggnadsingenjören Karin fann många grava fel i sin lägenhet, fel som hon i ett år kämpat för att få åtgärdade.

Totalentreprenören för brf Dunungens hus är det stora byggföretaget AF Gruppen, närmare bestämt AF Bygg Väst (fd Betonmast i Göteborg).

Dunungen har 86 lägenheter och är klassade som Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att man ställer extra höga krav på energiåtgång, ventilation och ljudmiljö bland annat.

AF Bygg Väst skriver på sin hemsida att de har ”spetskompetens inom projektledning, kalkyl, produktion, Kvalitet, Miljö och Arbetmiljö (KMA).” Företaget omsätter en miljard kronor och har ungefär 50 medarbetare.

Vidare skriver de:

”AF Bygg Väst jobbar aktivt med jämställdhet och kultur /…/ Vi strävar efter ständig förbättring och har nu stärkt vårt varumärke genom att bli certifierade enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och ISO 45001 (arbetsmiljö).”

Men det säger sig själv att ett företag som bara har 50 anställda inte själva kan bygga husen. AF Bygg Väst tar in underentreprenörer som murar, målar, snickrar, sätter kakel, gör elinstallationer, V/A installationer osv.

Självklart ska dessa underentreprenörer också följa samma regler – eller?

I ett omfattande policydokument från AF Gruppen kan man bland annat läsa detta:

”Även leverantörer och underentreprenörer i våra projekt måste förbinda sig att tillämpa våra värderingar och uppförandekrav genom att godkänna AF:s leverantörsdeklaration (se: www.gruppafen.no/leverandor). Här hänvisas bland annat till «Syfte, mål och värderingar» och «Uppförandekoden» samt till principerna i FN:s Global Compact. En viktig del av vårt inköpsarbete är att se till att våra leverantörer ställer samma krav på etik, kvalitet, säkerhet och yttre miljö som vi i AF Gruppen gör. Åpenhetsloven i Norge som trädde i kraft den 1 juli 2022, har påverkat vårt arbete med att identifiera och rapportera potentiella risker kopplade till inköp samt uppföljning av leverantörer och underentreprenörer i hela koncernen. På AF Gruppen har arbetet med att säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor på våra byggarbetsplatser hög prioritet. ”

Rimligen borde totalentreprenören göra ordentliga bakgrundskontroller på sina underentreprenörer och inte bara lita på att de följer en försäkran som de skrivit under för att få uppdraget.

Borätt forum har tidigare skrivit om det företag, Stockholms Nordiska Golv och Bygg AB, som enligt det kvalitetsdokument som presenterats byggde badrummet i Karins lägenhet. En enkel sökning visar att företaget är ökänt. Både tidningen Arbetaren och tidningen ETC hade granskat företaget och funnit mycket stora brister. Företaget hade bland annat varit stämda i Arbetsmiljödomstolen för att de betalat för låga löner och inte följt regler för arbetsmiljö.

De fagra orden på AF Gruppens hemsida tycks ha väldigt svag täckning i verkligheten.

Nordiska Golv likviderades i november 2023 för att gå upp i ett annat företag, Svealand Bygg, under samma ledning.

Föregående artikel Peabmannen flyr
Nästa artikel Byggfusket är också en klimatfråga

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här