AnnonsFrågor och svar

Vårstädning – folkfest eller konflikt

5 maj 2022

I många föreningar är vårstädning en fest med mat och dryck i andra är det sura miner.

Vårstädning eller köpa in tjänsten? Hur ser det ut i föreningarna? Hos många är det folkfest medan andra har problem med ”att för få ställer upp” och att det alltid är samma personer som ”får annat att göra”.  Vi fick in många kommentarer nedan ser du några av dem.

Nästan en fjärdedel av föreningarna lägger ut tjänsten för att undvika konflikt…

”Lagom att leja bort, att själva utföra städning i vår förening känns svårt. Tror att det skulle bli onödigt skitprat om alla som aldrig ställer upp. Lugnast att leja bort detta. Ointresset för att genomföra eget, oavlönat, arbete i föreningar blir alltmer påtagligt. Kanske det fungerar i små Brf:er.”

Ordförande, mellanstor förening (50-200 medlemmar)

Andra lägger ut städdagen på grund av bekvämlighetsskäl.

”Sen Corona kom köper vi in tjänsten av företaget som sköter om trädgården. Då slipper även de runt 20-25 procent som ställer upp varje år slita med lövkrattning. Vi grillar och fikar bara”.

Ordförande, mellanstor förening (50-200 medlemmar)

Hos andra är det rena folkfesten men vissa vill bara bli bjudna på mat & dryck men inte” fatta tag i krattan”.

”För några år sedan, med annan styrelse, var det flera som dök upp bara för att det bjöds på öl/vin och korvgrillning, men de lyfte inte två fingrar för att faktiskt städa eller hjälpa till. Nu har vi minskat till att bara bjuda på fika, de som tidigare faktiskt var med och hjälpte till gör fortfarande det”.

Ordförande, mellanstor förening (50-200 medlemmar)

”80 procent ställer upp på städdagarna. Det är samma 20 procent som i princip aldrig kommer. Ett välorganiserat program gör att osannolikt mycket blir gjort, vilket alla känner som något mycket positivt och tillfredsställande. Alla samtal och nya kontakter upplevs som positivt.

Ordförande, i liten förening (3-50 medlemmar)

”Vi i styrelsen städar under städdagen och bjuder in medlem. Det är ingen utanför styrelsen som deltar förstås men samtidigt tycker jag att det fungerar fint, jag vill inte att medlem ska känna sig tvungen. Det är år 2022, inte 1954!”

Ordförande, i liten förening (3-50 medlemmar)

Bland kommentarerna är det några ledamöter som undrar om de kan avgiftsbelägga de medlemmar som inte dyker upp och hjälper till under vårstädningen. Redaktionen svarar att det är omöjligt enligt nuvarande Brf-lag. Däremot kan de medlemmar som städar få ”avgiftsnedsättning” se mer på Skatteverkets hemsida under rubriken ”hyresnedsättning vid självförvaltning”. https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/hyresnedsattningvidsjalvforvaltning.4.7459477810df5bccdd4800015158.html?q=hyresneds%C3%A4ttning+vid+sj%C3%A4lvf%C3%B6rvaltning

 

 

Föregående artikel Hyra ut i andra hand – även styrelsen kan ta ut en avgift
Nästa artikel Sveriges största och minsta bostadsrättsföreningar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här