AnnonsElectrolux Professional AB

Vem bestämmer över uteplatsen?

10 jul 2024

En hel del bostadsrättsföreningar består av radhus och ibland även fristående hus, ofta med tillgång till en uteplats. Frågan är vem som bestämmer vad som får göras och inte göras där. En sak är helt avgörande.

Vi på redaktionen får en hel del frågor och tips från er läsare, vilket vi är mycket glada och tacksamma för. Häromdagen fick vi en fråga kring vad som gäller kring uteplatsen. Föreningen behövde klippa ner växtlighet för att kunna genomföra nödvändigt underhållsarbete. Bostadsrättshavaren motsatte sig detta och sa att hen skulle gå vidare med juridiska åtgärder om föreningen ändå klippte ned häcken. Föreningen hittade ingen tydlig vägledning i föreningens stadgar om vad som gäller.

─ Det helt avgörande i den här frågan är om marken är upplåten med bostadsrätt eller ej, berättar Veronika Karlén på Borätt forum Juridik. Det är i upplåtelseavtalet som man finner den informationen, för om marken är upplåten med bostadsrätt så ska det framgå av upplåtelseavtalet.

Upplåtelseavtalet är det avtal som upprättas mellan föreningen och medlemmen först gången som bostadsrätten säljs. Alltså när föreningen säljer lägenheten till den första medlemmen. Men om tiden gått kan det ju vara besvärligt att reda ut detta. Föreningen har dock förhoppningsvis koll på sina ursprungliga avtal. Många köpare antar nog att marken är deras att disponera som de vill, men då bör säljaren eller mäklaren visa på att det finns ett upplåtelseavtal.

─ Är marken upplåten med bostadsrätt så är det rent generellt medlemmen som ansvarar för buskarna som växer där och föreningen har ingen rätt att klippa dom, menar Veronica Karlén. Men enligt hennes erfarenhet från mångårigt arbete med brf:er är det dock vanligast att det inte finns något upplåtelseavtal.

Då blir situationen en helt annan. Då gäller så kallad ”allmän nyttjanderätt”, vilket innebär att medlemmen nyttjar marken som är intill lägenheten med bostadsrättsföreningens kännedom. Och finns det då inte någon särskild överenskommelse med föreningen, eller stadgar som säger något, så är det som utgångspunkt föreningen som bestämmer över marken och föreningen har då rätt att klippa buskarna.

Det finns ytterligare ett scenario. Ett separat nyttjanderättsavtal kan ha upprättats mellan medlemmen och föreningen som ger medlemmen rätt att nyttja marken vid lägenheten.

─ I så fall ska det framgå av avtalet hur marken får nyttjas och hur den ska skötas, säger hon.

 

 

 

Föregående artikel Vi hjälper er brf att förhandla hyrorna!
Nästa artikel Sommarskolan del 5 – Underhållsplanen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här