AnnonsStyrelsesupport

Vibrationer från t-banan – vems ansvar?

10 jun 2021

 

Tunnelbanetåg endast illustration
Buller från tunnelbanan ger störande stomljud i lägenheter. FOTO: SL

En medlem stämde sin förening för att det förekom störande stomljud i lägenheten när tunnelbanetåg passerade. I våras föll domen i Mark-och miljööverdomstolen. Föreningen dömdes att åtgärda problemen och får rikta sina krav mot byggföretaget.

Robert Noord är ordförande Brf Bromma Tracks, som ligger nära tunnelbanan. Eftersom föreningen är fastighetsägare är det mot föreningen som medlemmens krav har riktats och föreningen har i sin tur riktat kravet mot det byggföretag som hade totalentreprenaden för bygget, SSM, som numera har förvärvats av byggföretaget Amasten.

Robert Noord förklarar att huset är välbyggt och välisolerat mot luftburet buller, men att vibrationer från marken ger stomljud, särskilt i en av marklägenheterna där det har mätts upp värden som ligger över gränsvärdet. I flera andra lägenheter har uppmätts buller strax under gränsvärdet.

Vibrationer fortplantas

– Byggföretaget kommer nu att utföra mätningar genom att borra sig ned genom marklagren mellan byggnaden och spåren samt göra vibrationsmätningar i byggnadens källarplan och eventuellt husgrunden.

På byggföretaget Amasten arbetar Johan Ellertson med fallet.

–      Vi är helt inställda på att lösa problemet. Just nu arbetar vi efter teorin att vibrationerna beror på ogynnsamma markförhållanden – en olycklig kombination av vissa typer av lera och andra jordarter som leder vibrationer, säger han.

Närmast kommer byggföretaget göra ett antal borrhål mellan spåret och fastigheten för att mäta i vilket materialskikt som vibrationerna är störst.

–  Det är ett komplex av akustiska och geotekniska problem säger Johan Ellertson.

Inte för nära

Han hävdar bestämt att huset inte är byggt för nära tunnelbanespåren. Bygget skall teoretiskt uppfylla alla krav och tanken är att det ska fungera.

Nu hoppas man att markarbetet ska ge avsedd effekt.

En annan lösning är att vidta åtgärder inne i lägenheten och den sista möjligheten att lägga avvibrerande material vid spåren och att införa hastighetsbegränsning.

–      ­Att dämpa vid spåren är dyrt, och en hastighetsbegränsning kan vara svår att få SL att gå med på, säger han.

Ännu är det en bit kvar innan problemet med stomljudet lägenheten är löst, och varken Johan Ellertson eller Robert Noord kan säga när eller hur det kommer att lösas.

 

 

 

 

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här