AnnonsElectrolux Professional AB

1000 nya bostäder i Göteborg – rekord sedan miljonprogrammet

26 nov 2021

Framtidenkoncernen i Göteborg bygger mer än på väldigt länge, hittills i år har över 1000 nya bostäder färdigställts, varav 292 är bostadsrätter.

Framtiden Byggutveckling AB startades 2016 med syftet att kraftigt öka bostadsbyggandet i Göteborg. Nu har målet uppnåtts med råge.

– Med två månader kvar på året har vi producerat fler än 1000 bostäder. Det innebär att koncernen under året kommer ha tillfört det största antalet nya bostäder till göteborgsmarknaden sedan miljonprogrammets dagar, säger Terje Johansson, VD för Framtidenkoncernen.

Terje Johansson, VD för Framtidenkoncernen, säger att det viktigaste är att få fram fler byggrätter genom förvärv och ökat nyttjande av egen mark. Foto: Sofia Sabel

Ansvaret för att genomföra nyproduktion av bostadsrätter inom Framtidenkoncernen ligger på Egnahemsbolaget. Bakom den ökade byggnationen ligger ett starkt resultat för koncernen under årets första åtta månader.

– Trots den höga investeringstakten ligger koncernen kvar på en återhållsam risknivå, vilket också speglas i vår senaste kreditrating från S&P. Vårt starka kassaflöde och goda resultat skapar förutsättningar för fortsatt stora satsningar med hög investeringstakt, både i befintligt bestånd och nyproduktion, säger Lars Just, Ekonomichef på Förvaltnings AB Framtiden.

– Även om produktionstakten varit mycket hög de senaste åren arbetar vi aktivt med att utveckla nyproduktionsprocessen. Vi vill skapa förutsättningar för att hålla volymerna uppe över tid, viktigast är att få fram fler byggrätter genom förvärv och ökat nyttjande av egen mark, konstaterar Terje Johansson.

Föregående artikel Anslag för energieffektiviseringar tas bort
Nästa artikel Över hälften av BRF:erna kan sänka avgiften

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här