AnnonsElectrolux Professional AB

Nya lagar att hålla koll på 2022

3 jan 2022

Ett nytt år är här, med det även en rad nya lagar och förordningar. Men vilka är egentligen relevanta för alla bostadsrättsägare och deras styrelser?

Klimatdeklarationer, föreningsstämmor, energidelning. Borätt Forum har listat de förändringar som kan komma att påverka landets bostadsrättsföreningar. En del kan underlätta medan andra göra saker krångligare för styrelsen.

Nu är det slut med digitala stämmor. Undantaget, som tillkom för att underlätta för bland annat föreningsstämmor under pandemin, gällde under hela 2021 men tas nu bort. Nu krävs fysisk närvaro vid omröstning och poströstning är inte längre tillåtet. 

Klimatdeklaration och mikronät

Sedan årsskiftet är Sverige det första land i världen som kräver en klimatdeklaration för nybyggnation. Ansvarig för detta är byggherren, är det en bostadsrättsförening som ska bygga nytt så är det förening som har den rollen. Det innebär att uppgifter om den nya byggnaden och dess klimatpåverkan måste lämnas in till Boverket innan byggnadsnämnden i berörd kommun kan ge ett ett slutbesked.

Byggnader som uppförs från och med den 1 januari 2022 berörs av beslutet. Men det finns också undantag. Boverket har även tagit fram en digital handbok i konsten att klimatdeklarera

Fastigheter kan nu dela och lagra energi lättare efter en ny förordningsändring med fler undantag i kravet på nätkoncession. Det innebär att bostadsrättsföreningar kan dela energi i så kallade mikronät från till exempel solceller till närliggande fastigheter. Något som Borätt skrivit mer om här.

Men för den förening som inte hunnit få upp sina solceller än ser det mörkare ut. När budgeten föll under hösten, och oppositionens alternativ röstades igenom, slopades också möjligheten att söka energieffektiviseringsbidrag.

Föregående artikel Amorteringsfria år för förstagångsköpare?
Nästa artikel Lägre prisrusning senaste decenniet

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här