Coronaviruset kan ställa till det för bostadsrättsföreningar som har planerat in sin årsstämma närmaste tiden. Foto: iStock
Coronaviruset kan ställa till det för bostadsrättsföreningar som har planerat in sin årsstämma närmaste tiden. Foto: iStock

Årsstämman – detta gäller

En bostadsrättsförenings styrelse är skyldig att kalla till ordinarie årsstämma minst en gång om året. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut, vanligtvis senast den sista juni men det kan även vara vid en tidigare tidpunkt enligt bestämmelse i stadgarna, något som visat sig bli problematiskt på grund av rådande pandemi.  

   

I föreningens stadgar och lag framgår vilka frågor som ska behandlas på årsstämman. Det handlar bland annat om beslut avseende årsredovisningen, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen ska fattas och val av styrelse och revisor. Johanna Kern, Jurist på Jurideko

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *