AnnonsElectrolux Professional AB

Betong suger som en svamp

6 aug 2023

Betongpelare i garage som har utsatts för salt och väta.När salt och fukt nått armeringsjärnen kan reparationen bli väldigt dyr.

Många tror att betong är ett slags evigt beständigt material som inte bryts ned. Men om det finns fukt eller vägsalt i närheten, då kan betong börja få skador redan inom några år. Något som oftast är väldigt kostsamt att åtgärda. Henrik Sjöberg på Rekonkret AB menar att just därför är betong det material som kanske har allra mest att vinna på att underhållas.

─ Betong är världens mest använda byggnadsmaterial utan några som helst jämförelser och det ser inte ut minska, även om miljöpåverkan slår lite hårdare på betong, säger Henrik Sjöberg, mångårig betongkonsult och besiktningsman på Rekonkret AB. Vi har ingenting bättre och förhoppningsvis kan tillverkningen bli mer klimatneutral.

När det gäller underhåll av betong så handlar det om betong som på något sätt utsätts för fukt. Vilket betyder att så länge det är uppvärma och torra miljöer så händer det inte så mycket med betong. De stora skaderiskerna är på betong utomhus; balkonger, trappor, loftgångar, gårdsbjälklag och i garage där vatten, is, snö och vägsalt samlas.

I garage är saltet den största boven

─ Just i garage är saltet den största boven, menar han. I Sverige sprids det uppåt 200 000 ton vägsalt varje vinter. En del kommer in i garagen och orsakar över tid att armeringen, järnstängerna i betongen, börjar rosta. När väl armeringsjärnen börjar rosta sväller de och det byggs upp en spänning i betongen. Till slut spräcks betongen sönder inifrån, så kallade spjälkskador.

När det gått så långt måste skadad och saltförorenad betong ersättas med ny vilket är oerhört kostsamt, bullrigt och tidsödande. Han uppskattar att den normala tidsåtgången för att renovera ett garage ligger på åtminstone sex månader.

─ Men det finns ytskyddsbeläggningar, tätskiktsbeläggning och impregneringar som kan bromsa eller till och med hindra det från att hända, menar Henrik Sjöberg. Och det är alltid värt pengarna att göra det på betong i garage eller i andra aggressiva miljöer.

Inkapslad fukt skadar

Men det måste göras i tid. Görs ytbehandling för sent, det vill säga när saltet redan nått armeringen så kapslar man in fukten om till exempel en garagepelare står längst ned i huset och suger markfukt.

─ Betong suger som en svamp, berättar han. Och har du tätat betongytan genom exempelvis målning kan inte markfukten torka ut. Vilket i sin tur gör pelaren ännu blötare än innan du målade den och då kommer korrosionen att bli mer aggressiv.

På frågan om behandlingen måste göras ofta säger han att vissa typer av impregnering håller väldigt lång tid, särskilt om man använder så kallad hydrofoberande silan-impregnering.

─ Den tränger in och ger skydd flera millimetrar in i betongen. Så även själva impregneringen är mer skyddad från slitage och UV-strålning. Dessutom är det förvånansvärt billigt med tanke på den effekt man får. Vanlig målarfärg får man dock underhålla med jämna mellanrum.

Löpande underhåll viktigt

På frågan om graden av medvetenhet om behovet att underhålla utsatt betong ute i bostadsrättsföreningarna menar han att merparten av föreningarna fortfarande verkar tro att betong är betong, något beständigt som inte bryts ner.

─ Många har svårt att förstå poängen med löpande underhåll snarare än reparation. Tittar jag på de uppdrag gällande garage jag får blir jag tyvärr oftast inte anlitad förrän det börjat ramla ner betong från taket eller när man ser rostande järn sticka ut ur balkongplattan. Då är det ju ofta för sent med förebyggande insatser.

─ Föreningarna kan riva upp himmel och jord om det blir en liten spricka i betongfasaden, men man kör in med salt och tittar på när armeringen rostar i garaget utan att vidta åtgärder, säger han.

Tidiga tecken

När jag ber honom sammanfatta sina råd till Sveriges brf:er menar han att man ska göra en professionell utredning i tid och fokusera på de som tar mest stryk – garage, balkonger, loftgångar och utetrappor. Har man en duktig teknisk förvaltare kan man göra en egen inspektion och leta efter tecken på att åtgärder måste sättas in och göra det i god tid.

─ Titta efter tidiga tecken, missfärgning, kalkutfällning, man kan missa detta och ta det för smuts eller något annat. Finns det inget salt i betongen kan det ofta räcka med enklare ytskydd. Men även om det finns salt, men som ännu inte nått in till armeringen, är det betydligt enklare att åtgärda än om armeringen redan börjat att rosta.

Ökad medvetenhet

Se också till att städa ur och spola av garage efter vintersäsong, speciellt om garaget saknar avlopp, eftersom allt salt då blir kvar och byggs på för varje år.

Sammanfattningsvis ser han ändå en ökande kunskap bland föreningar kring underhåll generellt och att betongen åker med på det tåget.

─ Det har blivit bättre än sedan jag började för 20 år sedan. Men alla fastighetsägare, både brf:er och andra måste inse att det finns pengar att tjäna och problem att undvika om man gör kontroller och utför underhåll i tidigt skede.

Föregående artikel Vi har full koll på renoveringen
Nästa artikel Lång strid om uteplats – brf fick rätt

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här