AnnonsElectrolux Professional AB

Brandsäkra bostadsrättsföreningen – här finns de verkliga farorna

5 mar 2022

UPPDATERAD Det finns ett antal myter om vad som orsakar bränder – men många gånger förbises det som är mest brandfarligt. Borätt har talat med brandingenjören David Widlund om var de verkliga brandfarorna finns.

 

Många av oss drar reflexmässigt ur kontakten till kaffebryggaren, kollar noga att ingen mobilladdare lämnas i urtaget och är noga att inget brännbart finns nära elelementet – maningarna Får ej övertäckas, Do not cover, Ei saa peittää, sitter djupt,

– Elelement får inte bli varmare än 45 grader men är det fel på dem kan de orsaka brand.Det är däremot en myt att kaffebryggare och mobilladdare är vanliga orsaker till bränder. De orsakar bränder men ligger väldigt lågt i statistiken och det finns andra produkter som orsaker betydligt fler bränder, säger David Widlund”

Men han varnar samtidigt för att köpa billiga icke godkända produkter på nätet – där finns risker.

Brandskyddet är en viktig del i fastighetens underhållsplan.  Det är också viktigt att bostadsrättsinnehavare och hyresgäster är medvetna om vilka risker som finns i lägenheterna. Information minskar brandrisken.  Det är också bra att de boende haradekvat utrustning som brandfiltar och pulversläckare för att släcka eller begränsa bränder.

De verkliga brandfarorna i lägenheterna och i fastigheten är torrkokning på spisen, gamla elledningar, elcentralen och vitvaror som tvätt- och diskmaskiner.

Torrkokning är det som orsakar allra flest utryckningar – omkring 2000 om året. De ger kraftig rökutveckling och ibland även brand. En spisvakt som stänger av spishällen när den börjar bli för varm förhindrar många tillbud.

Elledningar, kablar och åldrade elapparater är den näst största brandorsaken.

– Ledningarna i ett hus åldras.  I 1940–50-talshusen bör man se över ledningarna och prioritera att dra nya, säger han.

Belysningsarmaturer ligger på tredje plats i statistiken.

– Det är främst gamla lysrör utan säkerhetsglimtändare som kan orsaka brand. Ett varningstecken är att lysröret står och blinkar. Moderna, elektroniskt styrda lysrör är säkrare. Även infällda spotlights kan vara en fara om de inte är rätt installerade och håller tillräckligt avstånd till brännbart material.

Han förklarar att dagens led- och lågenergilampor är svalare och därför mer brandsäkra.

Glapp i elcentraler orsakar mer än hundra bränder per år. En elcentral innehåller mängder av kopplingar som kan glappa.

–Låt en elektriker se över elcentralen regelbundet så att allting sitter fast ordentligt och att alla anslutningar är korrekt utförda. När elcentralen byggs på exempelvis med ledningar till laddstolpar kan belastningen bli för hög, framhåller han.

Det är också viktigt att hålla rent från brännbara material runtomkring elcentralen.

Cirka 150 bränder orsakas varje år av vitvaror som tvättmaskiner, diskmaskiner och torktumlare.

–Var hemma när du kör dem och se till att brandsläckare och brandfilt finns tillgängliga, säger han.

Föreningen behöver också se till att det finns brandvarnare i tvättstuga så att en eventuell brand snabbt blir upptäckt.

Levande ljus är en klassisk brandfara och vintertid inträffar många bränder som beror på att

man glömt släcka ljus.  Standardrådet är att alltid släcka ljusen när man lämnar rummet, men David Widlund tar det ett steg längre:

– Använd aldrig träljusstakar, och ha aldrig brännbara material som mossa eller plastdekorationer i staken. Stakar i glas, keramik, porslin eller metall går bra och det är fint att dekorera med till exempel små vita stenar i stället, tipsar han.

Bränder orsakade av sängrökning har inte minskat i den omfattning vi hoppats på trots att färre röker i dag, säger han och tillägger att det ofta är ensamboende äldre människor som har begränsad rörlighet och som ligger till sängs eller sitter i rullstol som råkar ut för detta.

David Widlund tipsar också om att föreningen bör låta installera brandvarnare i varje lägenhet så att alla tillbud kan upptäckas snabbt och att brandsäkerhet blir ett återkommande tema på medlemsmöten.

En läsare, professor emeritus Kai Ödéen vid Institutionen för byggvetenskap, KTH, påminner om en annan fara som kan vara ödesdiger vid brand:

– Håll trapphus och entréer fria från allt som kan vara brännbart eller som kan hindra utrymning. Barnvagnar, flyttlådor, rullatorer och sådant kan dels vara brännbart, dels hindra räddningstjänsten i ett rökfyllt trapphus, säger han.

Föregående artikel Få föreningar har ordning på skyddsrummet
Nästa artikel ”Det fina med bostadsrätten är det kollektiva ansvaret”

2 Kommentarer

  1. David Widlunds sk myter vilken evidens har de.
    Vad säger MSB?
    Vad vilken bakgrund har denne man?

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här