AnnonsMiele

Därför är det viktigt med löpande underhåll

24 jun 2021

 

Jocke Öberg kontrollerar en undercentral.

 

Fastighetsskötarens roll är både mångfacetterad och proaktiv. Fastighetsskötsel är en viktig värdeskapare för föreningen och som bidrar till medlemmarnas vardagstrivsel.

Klockan sju på morgonen samlas “Team City” i fastighetsskötarföretaget 2-2-2. En snabb fika, en liten orientering om vad var och en ska göra under dagen – så iväg i bilarna. Jocke Öberg ska rondera en bostadsrättsförening i Vasastan. Han jobbar själv, men hans kollegor befinner sig på olika adresser inom tio minuters radie.

En välhållen port leder in till en vacker gård. Jocke Öberg får snabbt fram rätt källarnyckel och går ner till husets undercentral. Den är klassisk, rör för fjärrvärme, tillopp och retur. Värmesystemets rör ringlar sig upp från expansionskärlet och vidare ut i fastigheten. Han läser av olika värden som han skriver upp i en pärm, kontrollerar att allt fungerar som det ska. Tilloppet håller en temperatur på 90 grader, returen håller en tillfredställande temperatur. Varmvattencirkulationen håller en temperatur på 50 grader.

– Det är viktigt att temperaturen ligger rätt, går den ner under 50 grader  är det risk för att legionellabakterier växer till, säger han.

Just den här föreningen ronderas en gång i veckan. Förutom att kontrollera undercentralen går Jocke igenom hela fastigheten och säkerställer att allt är i sin ordning. Belysning, låssystem, dörrar och tvättstugeutrustning kontrolleras och rapporteras in i kundportalen.

Han förklarar att fjärrvärmesystemen brukar vara driftsäkra, men att det är viktigt att hålla regelbunden koll på värdena. En av de otäckaste incidenterna han varit med om var när en värmeväxlare gick sönder. Den vägg som separerar fjärrvärmevattnet från varmvattnet brast och 110-gradigt, grönfärgat fjärrvärmevatten kom ut i ledningssystemet. Annars handlar det mest om igensatta filter eller att trycket blir för lågt i fjärrvärmenätet.

– Två gånger om året gör vi en grundlig genomgång av systemet berättar han och tillägger att förebyggande underhåll är kostnadseffektivt.

Han förklarar att alla bostadsrättsföreningar har olika behov. En del vill ha mycket service, andra vill sköta uppgifter som exempelvis gårdsplanteringar eller småreparationer själva.

Varje fastighetsskötare på 2-2-2 har huvudansvaret för ett antal hus. Det gör att de som bor i huset känner sin fastighetsskötare och har lätt att ta kontakt.

– Vi får vardagen att fungera bättre för både bostadsrättsinnehavarna och styrelsemedlemmarna.

Många ser fastighetsskötaren som en person man kan kalla på för att fixa det som är trasigt.

Jocke Öberg tänker i stället att en ännu viktigare uppgift är att förebygga skador och att lösa olika problem innan de blir akuta. Ibland kan han lösa problemen på egen hand – ibland behövs hjälp av kollegor.

– Tanken med våra team är att vi ska kunna ringa varandra och be om hjälp om vi stöter på något vi inte kan hantera själva.  Det är därför vi lägger rutterna så att alla finns i närheten av varandra, säger han.

Kunskapsöverföring är en central del av jobbet. Eftersom teamen inom 2-2-2 arbetar tätt ihop  kan de dra nytta av varandras kunskaper. Han förklarar att fastighetsskötsel är brett, det handlar om allt från lås och belysning till avlopp och maskiner. Många fel kan ett trimmat team av fastighetsskötare avhjälpa, utan att man behöver kalla in andra entreprenörer som låssmeder, målerier eller rörmokare.

– Vi arbetar inte med el och sådant som kräver specialistkompetens, men vi kan göra mycket annat som att byta toalettstolar och blandare eller fixa lås. Det sparar både tid och kostnader för kunderna, säger han.

Kunderna är både bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare.

Föreningarna står för det underhåll som hör till fastigheten, medan bostadsrättsinnehavare ansvarar för det som hör till lägenheten.

Slitaget i fastigheten har ökat under året till följd av att fler arbetar hemma. Tvättstugan körs alla tider på dygnet, till skillnad från tidigare då det var mycket lugnare på dagtid. Jocke Öberg noterar att ett filter i torktumlaren i tvättstugan är smutsigt och tar raskt fram ett nytt och monterar dit.

– Risken med ett igensatt filter är att maskinen blir överhettad och går sönder. Det blir en dyr reparation, säger han.

Han antecknar vad han har gjort och förklarar att fastighetsskötarna sköter allt genom en app.

– Det är skönt både för oss och för kunden att varje rondering och varje åtgärd är dokumenterat i systemet. Det sparar massor av tid och irritation. Det gör också att alla i teamet kan gå in och ta över varandras arbetsuppgifter om någon skulle bli sjuk, förklarar han.

Ronderingen avslutas med att han ser till att allt är snyggt och prydligt i cykelförråd och allmänna utrymmen och en snabb koll på att råttgiljotinen, en anordning som dödar de råttor som försöker ta sig upp genom avloppssystemet fungerar.

Sommaren och semestrar närmar sig, men föreningarnas och bostadsrättsinnehavarnas behov minskar inte. Företagsnamnet 2-2-2 betyder snabbhet – återkoppling ska ske inom två timmar, serviceärenden ska hanteras inom två veckor och större projekt ska slutföras inom två månader. Det gäller självklart också under sommaren, och 2-2-2 rekryterar för att upprätthålla servicenivån. Jocke Öberg anser att det är lättare att rekrytera från andra branscher än att hitta traditionella fastighetsskötare som passar in i företagets team-tänk. Den senaste rekryteringen är en rörmokare med lång erfarenhet som kan tillföra ny kunskap.

– Det blir en win-win situation. Han får lära sig en massa nya saker och vi tankar ur honom djupare kunskap, så att vi kan hjälpa våra kunder ännu effektivare.

Fastighetsskötsel handlar om så mycket mer än att avhjälpa och förebygga fel.

– Det bästa och roligaste med jobbet är mötet med kunden, säger Jocke Öberg.

Föregående artikel Tegelfasad från 50 – 60- och 70-talet potentiell dödsfälla
Nästa artikel Eftersatt underhåll orsakade vattenskada – nu döms brf att betala

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här