AnnonsElectrolux Professional AB

En ”levande” underhållsplan

12 jun 2023

Planera fastighetsunderhållet i tre tidsperioder för att uppnå överblick, struktur och bättre beslutsfattande. Istället för att sätta exakta årtal för allt planerat underhåll de kommande 30-50 åren, är framgångsreceptet att detaljplanera inom det korta tidsperspektivet (inom 5 år) och mer övergripande för det som kommer längre fram (5+ år).

Samordna underhållet i projekt för maximala samordningsvinster i tid och pengar. Foto: Adobe Stock.

Samordna underhållet i projekt för maximala samordningsvinster i tid och pengar. Här har du möjligheten att skapa besparingar, hållbarhetsvinster och värdeökning genom att välja bästa möjliga åtgärd för varje behov, enligt Planima.

Dela upp underhållet i tre tidsperioder:

Omgående: Prioritera underhåll för att minimera risk för skador på person, egendom eller miljö, åtgärda trasiga komponenter, hantera ärenden som påverkar hyresgäster negativt och uppfylla lagkrav.

Snart: Underhåll som behöver göras inom 5 år, där du kan planera i detalj vad som ska göras, kostnaden och samordningen med andra projekt för att maximera tids- och kostnadsbesparingar.

Senare: Underhålls- och projektåtgärder som inte är akuta och ligger mer än 5 år fram i tiden. Grovplanering för stora och kapitalkrävande projekt, med möjlighet att uppdatera planen årligen för att flytta projekt från ”Senare” till ”Snart” när de närmar sig.

För att implementera en framgångsrik fastighetsunderhållsplan är ett bra planeringsverktyg avgörande. Genom att använda ett specialiserat verktyg för underhållsplanering kan du få en bättre överblick, effektivt planera underhållet tidsmässigt och hålla planerna uppdaterade. Detta hjälper dig att skapa värde, effektivitet och lönsamhet i underhållsprocessen.

Föregående artikel Hög tid att se över stadgar och ordningsregler
Nästa artikel Skanska byggde, besiktade och godkände sitt eget fuskbygge.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här