AnnonsElectrolux

Fem snabba…till Cecilia Henning, docent i byggnadsfunktionslära och socialt arbete

24 dec 2022

Cecilia Henning, är filosofie doktor och tidigare lektor vid Hälso-högskolan i Jönköping, docent i byggnadsfunktionslära och socialt arbete. . Numera är Cecilia aktiv som skribent och föreläsare. Foto: privat.

Cecilia är filosofie doktor och tidigare lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping. Numera är Cecilia aktiv som skribent och föreläsare. Hon har forskat om grannkontakter och deras betydelse men även om bostäders fysiska planering utifrån sociala mål som gemenskap. I sin forskning har Cecilia utvecklat teorier om betydelsen av olika sociala nätverk, bland annat i form av ”tunna band” i lokala sammanhang, det vill säga olika boendeformer och träffpunkter för människors välbefinnande. Hon bor själv i bostadsrätt i Lund.

Vad är tunna band?

– Tunna band är den röda tråden i min forskning. De tunna banden kan beskrivas som ytliga och utbytbara men ändå viktiga kontakter i vardagen som exempelvis att du hälsar på din granne eller nickar och ler till hundägaren du möter varje dag. Hela grannskapet kan ses som en social arena. Tunna band är en form av kontakter på denna arena.

–Tunna band ska vara lagom, man ska inte tvingas till en djupare kontakt än vad man känner att man kan välja själv.

Varför är gemenskap viktigt?

– Det ger en känsla av tillhörighet och förankring hos människor. Trivsel och trygghet för dem som bor i området. Ett råd är att ge lite mer av din tid till de äldre. De kanske inte har
någon att prata med och många blir lätt isolerade. Redan i den fysiska planeringen av
bostäder måste det finnas sociala mål om naturliga träffpunkter för de boende i föreningen eller området.

Måste man bry sig om sina grannar?

– Det finns inga krav eller förväntningar på djupare kontakt men var inte rädd för att hälsa, en liten nick eller ett hej är inte svårt. Det är viktigare än man tror!

Du har ju forskat kring grannkontakter. Vilka är de vanligaste orsakerna till bråk och osämja i en förening?

– Förr var det tvättstugan som kunde leda till rejäla krockar. Det handlade om tvättider eller att den var dåligt städad. Numera är det att man missnöjd med företrädarna i styrelsen, ordföranden kanske är auktoritär eller styrande. De andra känner sig förbisedda. Andra orsaker kan vara att man retar sig på dem som smiter undan vårstädningen i föreningen eller att man är missnöjd med informationen från styrelsen.

– Jag bodde tidigare i en mindre förening med tolv boende där var mycket att ta hand om, det var ett gammalt hus och en nybildad bostadsrättsförening. Flera av de boende hade köpt lägenhet i ren spekulation. I den föreningen var det många konflikter.

Vad bör man tänka på för att skapa en social gemenskap i en förening?

– Visa hänsyn och var tolerant, var vänlig och säg hej till dina grannar och ha en
inkluderande attityd där alla blir sedda.

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här

Integritetsinställningscenter

Funktionella cookies

Funktionella cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt. Syftet med dessa cookies är enbart för att kunna spåra val som besökaren gör, t.ex. registrerar sig eller väljer språk.

Läs mer om hur vi använder cookies här

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Advertising

Analytics

Other