AnnonsElectrolux Professional AB

Fem snabba till Sara Lehn, vd Säker Vatten

29 apr 2023

Sare Lehn, VD för Säker Vatten, Foto: Säker Vatten

Säker Vatten är en medlemsägd organisation som arbetar för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara VVS-installationer. De skriver branschregler i samråd med aktörer som tillverkare, försäkringsbolag, myndigheter och byggföretag. De utbildar, auktoriserar och verifierar efterlevnad för god kvalitet. Deras mål är att minska risken för vatten- och brännskador, legionella samt förgiftning. 

Vad har du för bakgrund?

– Jag är utbildad civilekonom med teknisk inriktning och har jobbat över 20 år i försäkringsbranschens byggskadeverksamhet. Innan jag kom till Säker Vatten var jag chef för Trygg-Hansas byggbesiktning.

Hur mycket av vattenskadorna beror på rent byggslarv?

– Enligt Vattenskadecentrums statistik berodde 13 procent av vattenledningsskadorna under år 2020 på utförandefel. Året därpå var siffran 10 procent. Det går åt rätt håll.

Hur blev du intresserad av vattenproblematik?

– Mitt intresse för skadeförebyggande, hållbarhet och kvalitet har vuxit med åren i försäkringsbranschen. Det är tillfredställande att hjälpa skadelidande, men att arbeta förebyggande engagerar och driver mig ännu mer. Att arbeta för att hålla nere antalet skador i samhället är en stark motivator. Jag drabbades själv av vattenskada i min bostadsrätt för ett antal år sedan. Utöver miljöaspekten genom att riva, kassera och köpa nytt byggmaterial, var skadan både kostsam och tidskrävande att återställa. Det hade varit bättre om grannens rör ovanför inte hade brustit. Jag tycker att det är väldigt viktigt med hållbarhet oavsett om det gäller processer, installationer, kläder eller föremål.

Vad har du för konkreta råd till en brf som har problem med läckage eller oroar sig för gamla rör eller för att deras relativt nya hus har brister p.g.a. byggslarv?

– När man följer branschreglerna följer man även Boverkets byggregler och agerar fackmässigt. Då minskar risken för skada. Att utföra regelbundna besiktningar, anlita auktoriserade VVS-entreprenörer och se över så att både fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare har försäkringar för respektive ansvarsområde enligt gällande stadgar är också av stor vikt. Om en skada trots allt uppstår är det viktigt att dokumentera väl och kontakta försäkringsbolaget snabbt för att få hjälp med undersökning av skadeorsak och vidare hantering.

Tas problemen på tillräckligt allvar ute i samhället – alltså av byggare, byggherrar, bostadsköpare, brf-styrelser?

– Den allmänna kunskapsnivån kring problematiken är högre idag än tidigare, både inom VVS- och intilliggande branscher. Jag vill tro att samhället förstår betydelsen av korrekta installationer, men det finns fortfarande kompetensluckor att fylla och mer upplysning att ge till entreprenörer, byggherrar, bostadsköpare och bostadsrättsstyrelser. Säker Vatten önskar att beställare ska efterfråga arbeten utförda enligt gällande branschregler och att installationsarbeten ska utföras enligt gällande branschregler. Den kombinationen minskar risken för skador.

Besök gärna vår hemsida www.sakervatten.se för information om branschregler, utbildning och auktorisation eller ring vår Tekniklinje för svar på frågor gällande våra branschregler.

Föregående artikel Så klarar du höjda räntan
Nästa artikel Öka säkerheten i din brf

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här