AnnonsElectrolux Professional AB

Förslag om att tillåta helt digitala stämmor

27 feb 2023

I en promemoria från Justitiedepartementet föreslås att det ska införas en möjlighet för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrätts­föreningar, att hålla en helt digital stämma.

Ett bolag eller en förening som vill utnyttja denna möjlighet ska bestämma det i bolagsordningen respektive stadgarna. Kallelsen till en helt digital stämma ska innehålla uppgift om hur aktieägarna respektive medlemmarna ska gå till väga för att delta och rösta. Allt enligt riksdagen.se.

Det nya förslaget på lagtext lyder; ”Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. I bolagsordningen får det dock bestämmas att stämman ska eller får hållas på en annan angiven ort i Sverige eller helt digitalt.”

Föregående artikel Borättkväll om att undgå energitjuvar – från torsdag 23 februari
Nästa artikel Storstadsflykten minskar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här