AnnonsMiele

IMD krav träder i kraft 1 juli

30 jun 2021

 

Foto: Franz Feldmanis

På torsdag den här veckan träder det nya kravet om IMD i kraft. Kravet är en följd av EU:s direktiv om energieffektivisering. Syftet är att varje boende ska minska sin energiförbrukning

IMD, Individuell mätning och debitering, betyder att varje bostadsinnehavare betalar för sin egen förbrukning av varmvatten och värme. Genom att installera mätare i varje lägenhet kan man se hur mycket var och en förbrukar. Tidigare har det varit upp till fastighetsägaren själv att besluta huruvida man vill installera ett IMD-system eller inte.

Vem omfattas av kravet?

Alla flerbostadshus med en energiprestanda som överstiger 180 kwh/m2 i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län omfattas. I övriga Sverige gäller primärenergital 200 kwh/m2. Ni kan hitta ert primärenergital på fastighetens energideklaration.

När det kommer till tappvarmvatten måste man installera IMD om föreningen genomför en ”ombyggnad som omfattar en ny installation eller väsentlig ändring av en befintlig installation.”

LÄS ÄVEN: Nya kravet kan orsaka merkostnader för bostadsrättsföreningar

Finns det undantag från IMD?

Ja. Om man gör bedömningen att det inte är tekniskt genomförbart eller om investeringen inte är lönsam med hänsyn till möjliga energibesparingar. Det kan också handla om kulturhistoriska värden eller liknande värden.

Vem utför tillsynen och bestämmer om undantag?

Det är byggnadsnämnden i varje kommun som har tillsyn över IMD.

 

Viktiga datum:

1 juli 2021 – IMD för uppvärmning ska ha installerats om byggnaden inte omfattas av undantagen eller om byggnadsägaren avser genomföra andra energieffektiviserande åtgärder. Skälen kan vara ekonomiska eller tekniska. IMD för tappvarmvatten ska installeras efter detta datum om det sker en ombyggnad med ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintligt system.

1 juli 2023 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som inte genomförs i samband med ombyggnad.

1 juli 2026 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som genomförs i samband med annan ombyggnad.

Läs mer på Boverkets hemsida.

 

Föregående artikel Borätt Forum Nyheter v.26
Nästa artikel Dina synder räddar klimatet

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här