AnnonsMiele

Ingen fara på taket – eller?

25 jun 2023

Peter Grabler, projektledare, plåtkonsult och besiktningsman på Rak Systems projektledarhuset AB. Foto: Privat

En fastighet behöver kontinuerligt underhåll och taket är inget undantag. Tyvärr är det inte alla som gör den nödvändiga årliga tillsynen vilket kan få mindre trevliga konsekvenser. Borätt forum träffade en takspecialist, Peter Grabler, projektledare, plåtkonsult och besiktningsman på Rak Systems projektledarhuset AB, för att prata tak.

Tak har gått i trender, menar han. I Stockholms innerstad så är det generellt plåttak, lite längre ut dominerar tegel- och betongpannor och i miljonprogrammet är det mest svetsade tätskiktsmattor eftersom de allra flesta taken där är platta. Sedumtak förkommer mycket i nyproduktion. Tittar man närmare på de olika material så finns det både för- och nackdelar.

– Fördelen med plåt är att det har en lång livslängd och kräver ganska lite underhåll, säger han. Från 60 upp till 100 år om det underhålls rätt. Det bör målas om vart 15 – 20:e år. Nya plåttak idag kan klara sig 25 år innan det krävs en målning tack vare nya färgsystem. Nackdelen är ju att priset är uppåt det dubbla jämfört med ett tak med betong- eller tegelpannor.

– Tegelpannor i sin tur håller längre än betongpannor, berättar han. Ungefär 60 år jämfört med 30 – 50 år för betongpannan beroende på vinkeln på taket. En annan skillnad är att det oftast är underlaget som tar mer stryk när det gäller pannor.

Med ett sedumtak får du gröna ytor vilket skapar en fördröjning för regnvatten eftersom taket absorberar vatten. Regnvattnet magasineras och portioneras ut under längre tid vid ett skyfall. Det skyddar också underlaget mot UV-strålning.

– Samtidigt finns det risk att annat än sedum får fäste och börjar växa på taket och kan börja äta sig igenom tätskiktet, säger han.

Rent prismässigt står alltså plåttaket ut medan kostnaderna för övriga material är relativt lika. Den totala kostnaden beror dock mycket på hur taket är utformat. Finns det flera takkupor och genomföringar för exempelvis rör, kablar eller huvar blir det ju dyrare. Hur tar man då bäst hand om sitt tak?

– Man ska göra årliga inspektioner på alla tak, även plåttak, för det kommer skräp och smuts i rännor, en fågel kan ha byggt ett bo. Självklart ska man också inspektera inifrån vinden och känna efter om det doftar något avvikande.

Men särskilt viktigt är det att inspektera tegeltak, minst en gång om året. Pannor går ju alltid sönder, framför allt vid genomföringar. Kolla också hängrännor och stuprör.

– Jag har sett tak där en panna varit trasig i så lite som tre år. Då har det regnat ner på läkten som börjat ruttna och sedan har man fått läckage genom en spikgenomföring.

När det gäller mossa på taket menar Peter att den bör tas bort. Mossan, oftast grönmossa, håller fukt som dränker pannorna. När sedan mossan släpper kan det bli stopp i hängrännan och stuprören. Annan mossa som sitter fast behöver man inte ta bort.

Sedumtak är ju ett levande naturmaterial men det är inte underhållsfritt. Förutom den årliga inspektionen där det är viktigt att se till att invändiga brunnar inte är igensatta, handlar det faktiskt om att se sitt tak som vilken grön yta som helst.

– Sedumtak behöver gödslas och även underhållsvattnas om det är en torr sommar. Här slarvas det ganska ofta, menar han. Har du köpt ett nytt sedumtak ska du upp och gödsla år ett och år två, samt stödvattna, men alltför ofta är det ingen som gör detta. När man sedan går upp år tre kan allt var dött. Är så fallet vid en garantibesiktning så gäller ingen garanti.

Exakt när man ska sluta lappa och laga och byta ut sitt tak är en bedömningsfråga.

– Man kan ju ha ett tak som ser ut som sju svåra år men som håller tätt samtidigt kan tak som ser bra ut ändå läcka. Kanske är det lite lättare att skjuta på ett takbyte om man har ett väldigt brant tak. När det väl är dags för ett byte är det säkrast att anlita en fristående extern konsult, menar Peter Grabler, om det inte finns väldigt god kompetens och kännedom om branschen i styrelsen eller föreningen.

Solpaneler på taket är ju något väldigt många föreningar funderar på att skaffa.

– Ring inte bara upp första bästa leverantör och beställ solceller, utan gör en förstudie med en extern konsult för att få koll på er fastighets förutsättningar, menar han. Hur gammalt är taket, vad är det du ska fästa in i? Du vill inte behöva plocka ner allt för att renovera taket 15 år senare. Hur står huset? Själva vikten är sällan ett problem men vindlasterna kan vara höga, när solcellerna är på plats kan vinden orsaka ryck och drag i konstruktionen.

Men avslutningsvis, vilket tål att upprepas, se till att inspektera era tak minst en gång om året, det är väl investerad tid.

Föregående artikel Tvätta mindre för renare vatten
Nästa artikel BRF Björkbacken får sin mark tillbaka

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här