AnnonsMiele

Inspektion? Ja, det gäller brf:en också!

7 aug 2023

Plötsligt landar ett brev från Miljöförvaltningen som vill granska bostadsrättsföreningens egenkontrollarbete. Som fastighetsägare är föreningen skyldig dels att vara noga med egenkontrollarbetet – dels att ställa upp på inspektion och betala vad inspektionen kostar.

Borättforum har talat med Peter Brådenmark på Miljöförvaltningen i Stockholm om vad som gäller.

Han förklarar att tillsynen regleras i Miljöbalken och kommunen ska enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd vara särskilt uppmärksam på byggnader som innehåller bostäder.

Miljöbalken stadgar att fastighetens alla bostäder ska vara tillräckligt varma, skyddade mot buller, skadedjur, föroreningar, fukt, drag och annat.  Varmvattnet måste hålla tillräckligt hög temperatur för att inte legionellabakterier ska växa till.

Lagkrav

Miljöförvaltningen gör slumpvisa inspektioner hos fastighetsägare som bedriver verksamhet exempelvis att upplåta bostäder.

– Tillsyn är inget som verksamhetsutövare beställer, utan det är ett lagkrav, säger Peter Brådenmark.

Koll på undercentralen? Miljöförvaltningen har ansvar för att inspektera bostadsrättsföreningar.
Koll på undercentralen??
Miljöförvaltningen har ansvar för att inspektera bostadsrättsföreningar.

Han förklarar att Miljöförvaltningen tar ut en tillsynsavgift för handläggningen enligt kommunens taxa för miljö- och hälsoskydd. Fastighetsägaren får ett beslut om timavgift och en räkning när ärendet avslutas.

– Alla verksamheter – även butiker och fastighetsägare – ska själva bära de kostnader som hänger ihop med att vi kontrollerar att lagen följs. Skattebetalarna ska inte behöva bekosta tillsynen av enskilda verksamheter, säger han.

Han framhåller att det är varje kommuns ansvar att planera tillsynen. Det finns inga fastställda tidsintervaller, och fastighetsägare som inte haft inspektion väljs ut slumpmässigt.

Under granskningen kontrolleras fastighetsägarnas egenkontroll inom följande områden:

1     Underhåll av fastigheterna och långsiktig planering
2     Felanmälan och hantering av akuta skador
3     Renoveringsregler och information till de boende
4     Radon
5     Ventilation och luftkvalitet
6     Inomhustemperatur och drag
7     Buller
8     Varmvattentemperatur
9     Avfall
10  Skadedjur och ohyra
11  Kemikalier
12  Oljecistern
13  Energihushållning

SKRIBENT: Redaktionen

Tidigare publicerad den 15 februari 2023

Föregående artikel Lång strid om uteplats – brf fick rätt
Nästa artikel Elsäkerhetsverket varnar: Översvämning kan skada elanläggningen

1 Kommentar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här