AnnonsMiele

Lås tjuven ute

11 jul 2023

På sommaren minskar antalet observanta grannar eftersom många reser bort och därför kan det vara värt att tänka till lite extra kring säkerheten i fastigheten vid semestertider. Att ha entréporten låst dygnet runt och att installera säkerhetsdörrar är att rekommendera liksom att uppmuntra grannsamverkan.

Att dörrar går igen och att lås fungerar är viktigt eftersom trapphus, lägenhetsdörrar, terrassdörrar och lättåtkomliga fönster är de vanligaste inbrottsvägarna i bostadshus. Att ha entréporten låst dygnet runt och att installera säkerhetsdörrar är att rekommendera.

Grannar som tar ett gemensamt ansvar skapar en säkrare boendemiljö. En kombination av fungerande skalskydd och grannsamverkan är det bästa. Foto: Adobe Stock.

Inbrottstjuvar tar sig ofta in genom ett fönster i bottenplanet eller genom altandörren. Risken för inbrott är större på insynsskyddade platser. Därför kan det vara bra att ta bort skymmande växter nära altandörrar och fönster för att öppna upp för bättre insyn. En idé kan även vara att förstärka belysning runt huset, förslagsvis med rörelsevakt.

Om du eller din bostadsrättsförening ska sätta upp en byggställning runt huset är det viktigt att tänka på inbrottsrisken. Be de boende att undvika att lämna fönster öppna och installera gärna fönsterlås. Byggställningen kan inbrotts-kyddas genom plank, taggtråd, larm och kamerabevakning.

Minst lika viktigt som ett fungerande skalskydd är människors uppmärksamhet. Det behöver inte nödvändigtvis vara en organiserad grannsamverkan, även om det är en effektiv metod. Grannar som tar ett gemensamt ansvar skapar en säkrare boendemiljö. En kombination av fungerande skalskydd och grannsamverkan är det bästa.

Polismyndigheten i Stockholms läns förslag till fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar är att området kring fastigheten gärna får bjuda in till aktivitet eftersom det då betraktas som svårare att göra inbrott i området. Att rasta hunden eller promenera med barnvagnen kan vara ett naturligt sätt att titta till området där man bor.

Polisens rekommenderade åtgärder

  • Anmäl inbrott så fort de inträffar
  • Uppmuntra till grannsamverkan
  • Installera IR (infraröd) mottagare till portar för att utesluta användande av gamla huvudportkoder till posten och andra
  • Upprätthåll en god säkerhet i och omkring fastigheten
  • Byt portkoder regelbundet och använd insynsskydd för kodpanelen
  • Inför elektroniskt portkodssystem med loggning, som informerar om vem som öppnade och när. Dessa uppgifter kan vara av intresse för polisen efter inbrott.
  • Stärk porten och övriga ingångar (fönster i markplan, bakdörrar, takluckor) med motståndskraftiga lås-/el-slutbleck och brytskydd
  • Se till att förvaring av nycklar och eventuella huvudnycklar sker i säkra nyckelskåp, och skapa noggranna nyckelrutiner
  • Vid renovering med byggnadsställning, se till att hänsyn tagits till säkerhetsaspekterna
  • Undvik porttelefon för öppning av port, såvida den inte är kopplad till kamera.

Källa: Polismyndigheten i Stockholms län

Föregående artikel Äldre nät tas ur drift – kan påverka nödtelefoner i hissar
Nästa artikel Tvärnit för ombildningar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här