AnnonsElectrolux Professional AB

Skyfall kommer plötsligt – så skyddar du fastigheten

31 jul 2023

Vid skyfall får många fastigheter in vatten i källaren
Vid skyfall får många fastigheter in vatten i källaren foto: Storholmen Förvaltning

 

Väderprognosen kan säga ”lätt regn” eller ”skurar, eventuellt med åska” och så plötsligt regnar det som om himlen vore öppen. Skyfallen kan vara väldigt lokala och överbelasta dagvattensystemet snabbt. Det gäller att rusta huset så att inte vattnets lättaste väg blir ner i fastighetens källare.

De pågående klimatförändringarna har gjort skyfall och översvämningar vanligare. Ett skyfall innebär att det kommer minst 50 mm regn på en timme, eller en mm på en minut. De ökade regnmängderna avslöjar bristerna i de tekniska systemen. Vatten tränger in genom garageportar, källarfönster, rinner nerför utvändiga källartrappor. När avloppsystemen överbelastas kan vatten också bubbla upp genom golvbrunnar. Tak och fasader blir också utsatta, särskilt om det blåser hårt och regnet verkar komma från sidan.

– Vatteninträngning i källare beror ofta på eftersatt underhåll, säger Mikael Hedsén på Storholmen förvaltning.

Dels handlar det om att systemen för dagvatten och avlopp på många platser är föråldrade och saknar kapacitet att ta emot större vattenmängder. Dels handlar det om att fastighetsägare har dålig koll.

– Den första åtgärden är att se till att dagvattenbrunnar och hängrännor inte är igensatta med skräp och löv, säger Mikael Hedsén. Spola varje år och kontrollera dem gärna efter kraftiga regn.

I äldre områden ligger både avlopp och dagvatten i kombiledningar vilket kan leda till att avloppsvatten bubblar upp i golvbrunnar.

För att undvika vatteninträngning gäller det också att se till att dörrar och fönster håller tätt. Garageportar, källarfönster och källartrappor kan släppa in stora vattenmängder.

Sättningsskador och sprickor i grunden kan också öppna vägar för vattnet att tränga in.

Ett tips är också att ställa saker som förvaras i källaren på plastbackar, och att hålla rent och snyggt. Undvik mattor som kan flyta med vattnet och lägga sig över golvbrunnar.

Högre upp i huset kan otäta tak, balkongdörrar och fönster också släppa in vatten.

För att huset ska hålla vattnet ute behöver det vara tätt, men när huset blir tätare behöver man också se över ventilationen. På Fastighetsägarnas hemsida finns rådet att installera fläktar och avfuktare.

Föregående artikel Kosmetiska renoveringar dyra på sikt
Nästa artikel Räntorna svider i plånboken

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här