AnnonsElectrolux Professional AB

Tegelfasad från 50 – 60- och 70-talet potentiell dödsfälla

24 jun 2021

Det syns inte utanpå, men tegelfasaden kan vara så svagt förankrad i husets stomme att den plötsligt rasar. Medvetenheten om problemet är låg bland fastighetsägare.

Äldre hus byggdes med ytterväggar av tegel, men i slutet av 40-talet introducerades en ny typ av tegelfasad. Teglet är inte själva stommen utan bara en skalmur 12 centimeter bred, som står några centimeter utanför husets stomme. Skalmuren är fäst i stommen med stålkamlor som med tiden rostar sönder.

Utan stöd av kamlorna står fasaden helt fritt utan förankring.

Ju högre hus, desto större risk för ras.

Problemet gäller främst hus från perioden 1950 – 1980, då kamlorna inte var rostskyddade. I början av 80-talet började man använda rostfria kamlor, så livslängden på de fasaderna är längre.

Känt problem

LTH, Lunds Tekniska högskola gjorde en kartläggning redan på 2008 som visade att det finns omkring 80 miljoner kvadratmeter tegelfasad som är byggda på ett sådant sätt att de med tiden riskerar att rasa. Problematiken är känd, men inte tillräckligt uppmärksammad.

– Många tror att teglet är själva väggen, men det är ju bara en fasad. Jag vill uppmana alla bostadsrättsföreningar i hus med tegelfasader från den här tiden att ta upp problematiken med sin tekniska förvaltare, eller anlita en kunnig besiktningsman, säger Lars Svingdal, Storholmen förvaltning.

Han förklarar att felen inte syns med blotta ögat – väggen kan se fin ut, men rostiga fästen och armeringsjärn kan döljas bakom den prydliga ytan.

– En tegelvägg som rasar väger flera ton och kan bli en dödsfälla om någon kommer i vägen, säger han.

 

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här