AnnonsMiele

Ur arkivet: Vem ansvarar för föreningens brandskydd?

19 mar 2021

Ansvaret för fastighetens brandskydd ligger hos ägaren och de som nyttjar byggnaden enligt lagen om skydd mot olyckor. I en bostadsrättsförening representerar styrelsen ägaren. Borätt pratade med Sara Hultman, brandingenjör på Storstockholms brandförsvar, om vad man ska tänka på för att ha ett så bra brandskydd som möjligt.

– Den största brandfaran är människan. Matlagning, rökning, ljus och elektriska installationer orsakar de flesta bränderna, säger hon och menar att fungerande brandvarnare och lättillgänglig brandsläckningsutrustning som pulversläckare och brandfilt kan verka självklart, men att verkligheten oftast är en annan. Här har styrelsen en viktig roll i att informera de boende om vilket ansvar de har gällande brandskydd.  

Om en brand uppstår ska de boende som befinner sig i lägenheterna där det inte brinner som regel stanna inne i stället för att ge sig ut i trapphuset, eftersom det kan finnas en risk att det är rökfyllt längre ner. Räddningstjänsten uppmanar också boende som utrymmer lägenheten där det brinner att stänga dörren efter sig.  

Brandförsvaret

 Tittar man generellt på flerbostadshus så finns det bara i undantagsfall dörrstängare. Om du inte stänger efter dig så släpper du ut röken i trappuppgången och kan blockera vägen för andra. Rinkebybranden för drygt tio år sedan, där man lämnat dörren öppen till brandlägenheten, krävde flera människoliv då man försökte ta sig ut genom ett rökfyllt trapphus, säger Sara. 

Kunskap, kontroll och underhåll
Som styrelse har man ett stort ansvar för brandskyddet. Mycket handlar om kunskap, kontinuerlig kontroll och underhåll. I lägre byggnader, upp till åtta våningar, utgör ofta räddningstjänsten den alternativa utrymningsvägen via deras stegutrustning. Då gäller det att fönster och balkonger är åtkomliga. 

– Vi möts ibland av hinder i form av låsta grindar och höga träd som blockerar tillträdet, vilket kan vara förödande vid akut fara, säger hon. 

Ett annat återkommande problem är belamring av fastighetens utrymningsvägar – främst trapphus. Det ökar dels risken för brand på dessa platser, dels försvårar för räddningsarbetet. Ett förrådsutrymme för barnvagnar och rullatorer kan vara en smart lösning.

Ha koll på svaga länkar

I flerbostadshus är brandavskiljningar viktiga. Den generella principen är att varje lägenhet ska vara utformad som en egen brandcell och kunna stå emot brand i minst sextio minuter. Även trapphusen ska fungera som egna brandceller.  

– Dörrarna är ofta en svag länk. Se till att branddörrarna fungerar som de ska, säger Sara och uppmanar också styrelsen att se över ventilationssystemet, så att eventuell rök inte sprider sig till flera lägenheter via detta. 

I högre byggnader, över åtta plan, är brandskyddet mer komplext med många olika brandskyddsinstallationer så som stigarledning, brandgasventilation, räddningshissar, nödbelysning, brandlarm och sprinkler, som kräver underhåll och kontroll.  

– Förutom brandskyddsdokumentation för fastigheten bör det finnas en drift- och underhållsplan. Och var noga med vad som ingår i avtal med teknisk förvaltare och externa företag som kontrollerar brandtekniska installationer så att inget faller mellan stolarna, säger Sara.  

Glöm inte brandskyddet vid underhållsarbeten
Ett problem är att man glömmer bort brandskyddsarbetet större underhållsarbeten. Byggarbeten i sig utgör en större risk för uppkomst av brand, vilket gör det extra viktigt att se till att brandskyddet fungerar under dessa.  

– Vid exempelvis fasadarbeten gäller det att inte blockera de alternativa utrymningsvägarna där vi ska komma åt med vår stegutrustning. Och vid stambyten måste man se till att brandavskiljarna fungerar under arbetets gång eftersom stammarna förbinder många lägenheter. Skulle brand uppstå fungerar schaktet som en skorsten och rökfyllnaden kan gå mycket fort. Tänk igenom hur brandsäkerheten ska säkerställas under pågående underhållsarbete. Var tydlig vid upphandling gällande ansvaret för brandcellsgränser, utrymningsvägar och förvaring av byggmaterial, avslutar hon.  

 LÄS ÄVEN: Möt Borätt Forums nya partner Cupola AB 
Nya generationens brandskydd 
Den nya generationens brandskydd baseras på smarta brandvarnare och ”brandsamverkan”. Och det behövs. Statistik visar att flertalet lägenheter, även i bostadsrättsföreningar som tar brandskyddet på allvar, inte har fungerande brandvarnare.  

– För styrelsen i en bostadsrättsförening är inte helt lätt att hålla koll på om de boende har fungerande brandvarnare. Men de nya smarta brandvarnarna koppas ihop i ett system som informerar den ansvariga om att en brandvarnare inte fungerar. Då kan problemet åtgärdas direkt, säger Per Källgården, grundare av Safeland, bolaget som står bakom lösningen. 

Den smarta brandvarnaren ger också en tidigare varning än traditionella brandvarnare eftersom sensorerna är bättre och även larmar vid snabba temperaturstigningar och höga nivåer av kolmonoxid. Det gör det lättare för den boende att ta sig ut eller att släcka branden innan skadorna blivit allt för stora.  

– Eftersom brandvarnarna dessutom är uppkopplade mot en gemensam grannsamverkan-app varnas även grannarna när en brandvarnare aktiveras. Det ger de boende en möjlighet att agera i samma sekund som larmet går. En snabb insats är ofta avgörande i sådana här lägen, menar Per Källgården. 

Föregående artikel Byggfusk risk på överhettad marknad
Nästa artikel Ur arkivet: Undvik dyra vattenskador

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här