AnnonsElectrolux Professional AB

Utbilda medlemmarna i motionsskrivning

10 feb 2022

Nytt år och nya stämmor. För många föreningar är det hög tid att informera sina medlemmar om att inkomma med motioner inför årets årsstämma.

Motioner är en viktig del i föreningens organisation, den ger alla medlemmar en chans att påverka och förbättra för bostadsrätts- föreningens medlemmar. För att underlätta styrelsens arbete skadar det inte att hjälpa föreningens medlemmar med motionens utformning. De flesta tänker nog att ”det är väl inte svårt att skriva en motion” vilket i viss mån stämmer, en motion är trots allt bara ett förslag som presenteras för föreningens medlemmar. Styrelsen kan dock vägleda sina medlemmar och hjälpa dem skriva motioner av kvalité, något som underlättar både för styrelsen och beslutsprocessen vid årsstämman. Här kommer en steg-för-steg lista som styrelsen kan anslå i trapphuset, dela ut till sina medlemmar eller lägga ut på föreningens hemsida i god tid innan deadline för motioner.

MOTIONER

Motioner är i grund och botten förslag från föreningens medlemmar som måste behandlas på årsstämman. Årsstämman måste ta beslut om alla motioner som har inkommit till styrelsen. Det finns ingen gräns för hur många motioner en medlem kan skriva.

CHECKLISTA FÖR ATT
SKRIVA MOTIONER

1. Börja med att skriva en tydlig rubrik som beskriver din motion. Här bör det även framgå att det är en motion, du kan till exempel lägga till meningen ”Motion till BRF, årsmöte 2022” i rubriken.

2. Skriv mer ingående om ditt förslag, samt syftet till det. Skriv gärna bakgrund och orsak till din motion, varför du tycker motionen är viktig och vilka fördelar som kan uppnås med hjälp av förslaget.

3. Om motionen kräver svar frågor som bara styrelsen kan svara på bör frågorna ställas här. Tänk på att det måste framgå att det är frågor som ställs. Skriv frågorna i en punktlista, numrera frågorna och skriv frågorna så tydligt som möjligt, vilket ökar möjligheterna för tydliga och konkreta svar.

4. Som avslutade del presenterar du vilket beslut du tycker att årsstämman ska ta, och kompletterar din motion med alternativa förslag. Om stämman skulle rösta ner ditt första förslag kanske stämman godkänner det alternativa förslaget i stället.

5. Skriv under motionen med namn, lägenhetsnummer och datum för inlämnandet av motionen.

Föregående artikel Veckans fråga: Har ni råkat ut för byggfusk?
Nästa artikel Veckans fråga: Sopor engagerar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här