AnnonsMiele

Styrelseutbildning, en utbildning anpassad för din styrelse

Vi vill göra styrelsearbetet effektivare
Styrelsearbetet ligger ofta som en extra arbetsuppgift utöver vardagens bestyr och därför krävs det att det är effektivt. Det behöver dessutom vara utvecklande så det blir attraktivt för föreningens medlemmar att vilja ingå i styrelsen.

Full koll i styrelsen kräver rätt kunskap
Styrelsen består av ledamöter som har olika bakgrund, kunskap och erfarenheter. Beslut ska fattas av alla tillsammans och allas åsikter är viktiga för bästa beslut. Därför är det viktigt att alla styrelseledamöter har en grundförståelse för de viktigaste ramarna, lagar, tekniken i fastigheten och ekonomin.

Borätt Forums styrelseutbildning riktar sig därför till hela styrelsen. Utbildningen är indelad i fyra block där ni själva kan välja den del som passar er. Utbildningstillfällena genomförs enbart med er styrelse och på så sätt finns det möjlighet att ta upp frågeställningar som rör specifikt er förening.

Del 1
Vid del 1 går vi igenom styrelsearbetets grunder, övergripande regelverk och lagstiftning, föreningens olika dokument, ”ett år i styrelsen” och vilket ansvar och skyldigheter en styrelse har.

Del 2
Vid del 2 går vi igenom försäkringsärenden såsom vatten- och brandskador samt störningsärenden och hur styrelsen bör agera när föreningen drabbas av dessa.

Del 3a
Föreningens ekonomi – Vid del 3a går vi igenom kassörens roll och hur styrelsen bör arbeta med föreningens ekonomi. Detta är en grundläggande genomgång där vi går igenom de olika rapporterna och hur man som styrelse kan tänka kring budget och bokslut.

Del 3b
Föreningens teknik – Vid del 3a gör vi en fysisk genomgång av huset på plats med er i styrelsen där vi går igenom era tekniska installationer och er undercentral. Detta för att skapa en bättre förståelse om hur huset fungerar och vad era olika installationer gör.

Styrelseutbildningen är individuell och anpassad efter er styrelses behov.

Kontakta oss nedan för att boka in datum och tid som passar er styrelse. Utbildningen kan hållas  digitalt eller i våra lokaler i Johanneshov.

    Anmälan utbildning - digital

    Kalender:

    Borätt Forum Styrelsesupport 

    Borätt Forum Rådgivning

    Borätt Forum Ekonomisk förvaltning