AnnonsMiele

Vinterbona föreningen

5 nov 2023

Det är kyligt och snart ramlar de första snöflingorna ner från himlen. Vad ska man göra för att rusta fastigheterna inför vintern? Vi följde med fastighetsskötaren Patrik Johnsson när han gjorde en översyn av en fastighet i Farsta. Vad får man inte glömma? Lars Svingdal, teknisk rådgivare på Borätt forum betonar vikten av att göra service- och funktionskontroller av systemen i undercentralen.

Börja redan nu med att göra en service- och funktionskontroll av värme-, kyl- och ventilationssystemen inför vintern så att alla anläggningar fungerar som de ska och att inställningar är rätt inställda, säger Lars Svingdal.

Lövsilen på stupröret ska vara ren och hel. Det finns även eluppvärmda stuprör i vilka man kan koppla in en elkabel så att vattnet inte fryser, berättar fastighetsskötare Patrik Johnsson. Foto: Annika Gerendas

Vissa föreningar har vattenutkastare för att vattna blommor och rabatter. Dessa bör stängas av under vintern så att inte vattnet fryser. En viktig åtgärd för att undvika stopp i avloppet utomhus är att se över dagvattensystemen så att brunnarna är rensade från löv och skräp. Dagbrunnarna brukar finnas på gården eller i trapporna till källaren på utsidan. Rensa också häng- och stuprännor när träden börjar tappa löv.

En del föreningar har motorvärmare och markvärme som bör servas och funktion kontrolleras. Se till att alla kablar är på plats vad gäller takvärme och att värmen kommer i gång som den ska.

− Man ska helst ha ett serviceavtal med en specialistfirma som gör ovan nämnda kontroller under hösten.

Redan nu bör snö- och takskottningsavtal vara på plats annars riskerar man att hamna sist i kön. De här tjänsterna bör handlas upp före sommaren. Sandlådor brukar ingå i avtalen och fylls på under hösten så att man kan sanda vid behov under vintern. En annan viktig sak är att man har tillgång till avspärrningsmaterial som band, koner och skyltar om det finns risk för snöras och istappar om man har avropsavtal. Har du ett bevakningsavtal så sköter takskottningsfirman detta automatiskt.

−De boende kan se över tätning av fönster och balkongdörrar för att hålla värmen.

När är det bäst att göra radonmätningar?

Dagvattenbrunnarna blir oftast fulla med smuts och behöver rensas.

− Det är en regel att de ska göras under 1 oktober till den 30 april, under eldningssäsong. En radonmätning bör pågå i minst två månader under ovan tid. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen. OVK-besiktningar kan göras året om, men fastigheter med självdrag kan med fördel besiktigas under vinterperioden för att dra fördel av kyla och skorstenseffekten.

Under sommartid så står luften still och det saknas luftflöden och då risk att fastighet blir underkänd. En solig, kall morgon befinner vi oss i strålande väder utanför Brf Torsö i Farsta för att se över fastigheterna och vintersäkra dem. Vi följde med fastighetsskötaren Patrik Johnsson på en översyn inför vintern.

Varje höst och vår går han igenom fastigheterna. Löv, från hösten, kan dröja sig kvar i stuprännor och täppa till. Lövsilen på stupröret ska vara ren och hel. Det finns även eluppvärmda stuprör i vilka man kan koppla in en elkabel så att vattnet inte fryser, berättar fastighetsskötare Patrik Johnsson.

Vad är det som oftast behöver åtgärdas i föreningarna?

− Det är vanligt att jag byter lövfångare, det vill säga silen, och göra rent dagvattenbrunnarna, de blir oftast fulla med smuts och behöver rensas, säger Patrik Johnsson.

Brukar du ge styrelsen återkoppling på vad du gör?

− Om det är något som vi inte har upphandlat tidigare måste jag få godkänt på om vi ska genomföra åtgärden eller inte.

Föregående artikel Högre krav på årsredovisningar – bra för alla
Nästa artikel Dyrt att få bygglov

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här