AnnonsElectrolux Professional AB

Är frivilliga kapitaltillskott ett bra alternativ i tuffare ekonomiska tider?

3 dec 2022

För den enskilde medlemmen finns det fördelar med att lägga in ett frivilligt kapitaltillskott, men det kommer också föreningen och övriga medlemmar tillgodo.

Precis som för de allra flesta står nu bostadsrättsföreningar inför tuffare ekonomiska tider. Föreningar precis som vem som helst som har banklån kommer känna av det stigande ränteläget och den allmänna prisökningen i samhället. Kanske har man som förening också planerade underhåll som behöver genomföras för att ta hand om sin fastighet. Stigande räntor och ökade kostnader för underhåll brukar resultera i avgiftshöjningar för bostads-rättsföreningens medlemmar.

Som alternativ till att låna mer pengar på banken kan ett frivilligt kapitaltillskott vara ett alternativ till föreningens finansiering av till exempel nödvändigt underhåll eller amortering av skulder. I gengäld får de medlemmar som gör ett frivilligt kapitaltillskott en lägre månadsavgift.

Vad är ett frivilligt kapitaltillskott?

Frivilliga kapital tillskott är precis vad det låter som, helt frivilliga för en medlem i en bostadsrättsförening. Vid ett frivilligt kapitaltillskott inför bostadsrättsföreningen ett system med skilda årsavgifter och två andelstal.

Stadgeändring

För att kunna genomföra denna typ av kapitaltillskott måste föreningens stadgar ändras för att klargöra att föreningen har två andelstal där det ena avser bostadsrättshavarens andel av föreningens lån och det andra avser driftskostnaderna. För att ändra föreningens stadgar på detta sätt krävs antingen att samtliga röstberättigade bostadsrättshavare är ense om det eller beslut på två föreningsstämmor med tre fjärdedelars majoritet av de röstande på den senare stämman. En röst för stadgeändring innebär inte nödvändigtvis att man själv måste göra ett kapitaltillskott, det är helt frivilligt.

När formalian kring stadgarna är ändrad kan de bostadsrättshavare som önskar genomföra det frivilliga kapitaltillskott motsvarande sin andel av föreningens skuld i syfte att sänka sin årsavgift och sina totala boendekostnader. De bostadsrättshavare som inte väljer att göra ett kapitaltillskott har kvar samma avgift som tidigare.

Fördelar

Den största anledningen för en enskild bostadsrättshavare till att genomföra kapitaltillskott är att de totala boendekostnaderna, eftersom man får en lägre månadsavgift, sjunker.

Vidare kommer med största sannolikhet också marknadsvärdet på bostadsrätten stiga när bostadsrättsinnehavaren som gjort ett kapitaltillskott får en lägre avgift. Det finns en stor risk med att ha en hög skuldbörda i föreningen. När räntan går upp får det effekt till 100 procent till skillnad från till 70 procent som effekten skulle vara om bostadsrättshavaren hade motsvarande lån.

I föreningar med hög skuldbörda har man en risk att lägenheterna snabbt sjunker i värde vid räntehöjningar i rask takt och ökade avgifter. Efter kapitaltillskott kan föreningen även få bättre räntevillkor på kvarvarande lån. Det innebär att frivilliga kapitaltillskott inte bara är positivt för de som väljer att betala av sin andel utan även för föreningen i stort och för de medlemmar som väljer att inte göra någonting.

Föregående artikel Högre elskatt vid årsskiftet
Nästa artikel Christer har digitaliserat sitt hem

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här