AnnonsElectrolux Professional AB

Boende i brf riskerar att hamna på gatan

21 apr 2023

Drygt 400 boende i föreningen i Stockholm riskerar att bli utkastade på gatan inom en månad om inte föreningen åtgärdar sitt ventilation- och brandskyddssystem som enligt stadsbyggnadsnämnden inte uppfyller minimikraven. Nu har domen överklagats.

-Vi har överklagat beslutet till Länsstyrelsen idag. Jag vet att beslutsfattaren i ärendet har behandlat flera föreningar på samma sätt som vår eftersom han inte kan brandssystemet. Dessutom har han inte rätt att ta det här beslutet själv, säger ordförande i föreningen.

– Det handlar om brister i brandskyddet som brandinspektionen tidigare har godkänt. Vårt brandskydd är fullgott och godkänt i teorin och nu ska anläggningen även testas i praktiken nästa vecka.

Enligt ordföranden finns det ingen förklaring till varför man på stadsbyggnadsnämnden gör så här. Beslutfattaren i ärendet har inte rätt att egenmäktigt inspektera ventilations- och brandskyddet.

-Nej, det är byggherrens ansvar att OVK:n är godkänd och det finns inga konstigheter här. Dessutom har han själv bestämt att vite ska utgå med 750 000 kr varje gång förbudet överträds. Ska de boende slängas ut på gatan?  Nu går vi vidare med vår advokat och överklagandet har skickats till Länsstyrelsen idag.

 

Föregående artikel Möt Borätt Forums partner Södra Ventilationsgruppen
Nästa artikel Möt Borätt Forums partner Humidus

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här