AnnonsMiele

Det brinner – stäng dörrarna

22 apr 2023

Varje år inträffar cirka 25 000 bostadsbränder i Sverige enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men mörkertalet är stort. Cirka 6 000 av dessa är larmade bränder som uppstår i köket och den största faran är spisen. Varje år omkommer kring hundra personer i bränder.

Det sker betydligt fler bränder än vad statistiken visar, säger brandinspektör Robert Petersen, Storstockholms brandförsvar. De bränder som finns i statistiken är inringda som vi rycker ut på. De flesta hanterar själva bränderna under förutsättning att det finns brandvarnare och brandsläckare. Det krävs syre, bränsle och värme för att det ska uppstå eld. Utöver spisen är det vanligt med elrelaterade bränder. Det är mindre vanligt med brand i vitvaror. Men det är viktigt att hålla rent runt torktumlare och torkskåp.

Robert Petersen, Storstockholms brandförsvar. Foto: privat.

– Damm som samlas i filtret i en tvättmaskin/torktumlare kan vara en brandrisk men det är mer vanligt att en liten glödbrand uppstår i dammet och att det luktar konstigt men inget mer händer.

– Om man upplever att värmen är dålig kanske många kopplar på stödvärme i form av ett element. Lägger man något brännbart på elementen kan det få följder. Alla produkter som alstrar värme vid normal funktion kan vara en risk, detta gäller även alla typer av laddare.

Enligt Robert Petersen bör det finnas regler i en förening om var man får ladda sin elcykel, att trapphusen ska vara tomma från barnvagnar, cyklar eller andra föremål som står i vägen vid en eventuell utrymning. Trapphuset är en utrymningsväg för de boende och en väg in för räddningstjänsten.

Bland larmade bränder som uppstår i köket är spisen den största.

– Alla boende i ett flerfamiljshus bör ha brandvarnare men se över den lite oftare om den är installerad i köket, os och fett från spisen kan göra att den inte fungerar ordentligt. Se också till att ha en brandsläckare lätt tillgänglig – den absolut effektivaste brandsläckaren är en pulversläckare. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbare.

Pulversläckaren är enkel att använda och släcker de flesta typer av bränder. Felaktig användning av spisar, kylar och frysar och andra installationer är de vanligaste orsakerna till elbränder och elolyckor i bostäder. Under 2021 inträffade 4 100 skador orsakade av bland annat kortslutning i apparater och elfel till en kostnad på över en miljard kronor, visarstatistik från Svensk Försäkring.

Varje år skadas drygt 800 personer i bostäder så pass allvarligt av en elolycka att de måste uppsöka en akutmottagning. Genomsnittligen omkommer en person per år av en elolycka i eller i anslutning till en bostad, och oftast sker det på fritiden. I Sverige omkommer
uppskattningsvis minst 8 personer varje år i elbränder. Drygt hälften förolyckas i bränder där elen är direkt orsak till branden. Resten förolyckas i bränder som beror på att en produkt inte gett ett tillräckligt skydd vid felaktig användning. Det finns ett stort antal omkomna i bränder där orsaken är okänd enligt statistik från Elsäkerhetsverket (Rapport
”Elsäkerhet i bostäder”).

En annan riskfaktor enligt Robert Petersen är otäta dörrar som får röken att sprida sig, äldre glasdörrar som är otäta eller trädörrar som har blivit skeva med åren.

–Det är viktigt att man i ett flerfamiljshus sköter om dörrstängarna så att de fungerar till vindar, källare och sluter tätt och att även dörrar till tvättstuga, väderluckor, fläktsystem och brandspjäll servas.

– Varje lägenhet är en brandcell och om dörrarna är täta ska de hålla ute röken mellan vägg och tak i 60 minuter och mellan dörr och trapphus i 30 minuter. Om det brinner i din lägenhet gå ut i trapphuset och stäng dörren efter dig. Om det brinner hos grannen ska du
stanna kvar i din lägenhet. Gå aldrig ut i ett trapphus där det finns rök.

Vad ska styrelsen i en bostadsrättsförening tänka på för att skydda sig från en eventuell brand?

–Rökluckor ska vara inspekterade och besiktade årligen. Styrelsen ska helst ha dokumenterat brandskyddet, säger Patrik Zytomierski, teknik, Storholmen förvaltning.

Vad är ett skäligt brandskydd?

– Ett skäligt brandskydd innebär bland annat att ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bedrivs och sedan gör man återkommande ronderingar. Först görs en riskanalys därefter rekommendationer om vad man bör, ska eller kan göra. Dessa SBA-ronderingar ska ske varje kvartal.

–Andra krav gäller om huset är åtta våningar högt eller högre då ska det finnas nödbelysning med back-up batterier.

Om det börjar brinna?

–Gå aldrig ut i trapphuset om det brinner i lägenheten! Ta dig ut genom fönster eller balkong i stället. Lägg våta trasor längs dörrspringor och täpp till eventuellt postfack.

Hur ser det ut i några föreningar? Har de koll på sitt brandskydd? Vi frågade tre ordförande i tre olika föreningar.

– Vi gör SBA-ronderingar två gånger per år. Vi tycker det är bra att vår förvaltare gör det då vet vi att det blir gjort på ett korrekt sätt. Vi har inte haft en brand i huset än så länge, peppar, peppar, säger Richard Arvelius, brf Luftskeppet.

– Räddningstjänsten har tillsyn hos oss snart och de kommer att gå igenom hela fastigheten. Det här är något nytt och de har kallat oss. Då får vi veta vilka anmärkningar vi kommer att få och hur de ställer sig till de olika momenten, berättar Joacim Lundberg, brf Glädjen i Malmö.

– Ja absolut, vi har gjort genomgångar via konsult enligt vår tekniska förvaltare. Ronderingar gör vi enligt bestämda intervaller, berättar Johan Tangen, kassör i brf Lingonet. Vi har inte haft några bränder vad jag kan minnas.

Föregående artikel Möt Borätt Forums partner Humidus
Nästa artikel Konsten att kräva konsultansvar – håll koll på ABK 09

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här